Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2019 m. lapkričio 4 d. Bruxelles.

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

21-10-2019 - 19:07
LIBE Posėdis
21-10-2019 - 19:05
REGI Posėdis
17-10-2019 - 10:07
ITRE Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras