Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2018 m. rugsėjo 27 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 286

PRANEŠIMO PROJEKTAS ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto iš trečiųjų šalių išieškojimas sukčiavimo atvejais

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-09-2018

ANTROJO PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-07-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

25-06-2018 CONT_PA(2018)622320 PE 622.320v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-07-2018

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

25-09-2018 - 09:35
LIBE Posėdis
24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Posėdis
24-09-2018 - 16:16
PETI Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras