Naujausios žinios

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 291

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

18-06-2018 ITRE_PA(2018)623785 PE 623.785v01-00
ITRE

Jens GEIER

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ES mažumoms taikomų minimalių standartų

28-05-2018 CULT_PA(2018)622179 PE 622.179v01-00
CULT

Andrea BOCSKOR

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-06-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Pakeitimų pateikimo terminas : 29-06-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl darbuotojų finansinio dalyvavimo svarbos kuriant darbo vietas ir suaktyvinant bedarbius

18-05-2018 EMPL_PR(2018)622074 PE 622.074v01-00
EMPL

Renate WEBER

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-06-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje: laikas veikti!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-06-2018

Dienos transliacijos

Stebėkite tiesiogiai transliuojamus komiteto posėdžius

Mediateka

13-09-2018 - 09:15
BUDG Posėdis
13-09-2018 - 08:37
ENVI Posėdis
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras