Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2018 m. rugsėjo 24 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 291

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014

03-09-2018 AFET_PA(2018)627015 PE 627.015v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Pakeitimų pateikimo terminas : 11-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos

23-07-2018 CONT_PA(2018)623761 PE 623.761v01-00
CONT

Dennis de JONG

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-09-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto iš trečiųjų šalių išieškojimas sukčiavimo atvejais

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-09-2018

ANTROJO PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-07-2018

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

13-09-2018 - 09:15
BUDG Posėdis
13-09-2018 - 08:37
ENVI Posėdis
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras