Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2018 m. rugsėjo 24 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 256

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

25-06-2018 CONT_PA(2018)622320 PE 622.320v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-07-2018

ANTROJO PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

21-06-2018 CONT_PR(2018)623715 PE 623.715v01-00
CONT

Marco VALLI

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

07-06-2018 FEMM_PA(2018)623661 PE 623.661v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-07-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS Globalizacijos suvaldymas: prekybos aspektai

29-05-2018 INTA_PR(2018)622206 PE 622.206v01-00
INTA

Joachim SCHUSTER

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-06-2018

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

13-09-2018 - 09:15
BUDG Posėdis
13-09-2018 - 08:37
ENVI Posėdis
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras