Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2019 m. gruodžio 12 d. Bruxelles.

Dienos transliacijos

Stebėkite tiesiogiai transliuojamus komiteto posėdžius

Mediateka

09-12-2019 - 18:06
AFCO Posėdis
09-12-2019 - 15:06
LIBE Posėdis
05-12-2019 - 10:59
AFET Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras