Naujausios žinios

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 117

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, įgyvendinimo

26-02-2018 CJ01_PR(2018)618057 PE 618.057v02-00
FEMM LIBE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO, Angelika MLINAR

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-03-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

31-01-2018 REGI_PA(2018)616617 PE 616.617v01-00
REGI

Daniel BUDA

Pakeitimų pateikimo terminas : 04-04-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl miestų vaidmens Sąjungos institucinėje sistemoje

21-03-2018 REGI_PA(2018)619142 PE 619.142v02-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Pakeitimų pateikimo terminas : 04-04-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl sanglaudos politikos ir žiedinės ekonomikos

07-03-2018 REGI_PR(2018)619126 PE 619.126v02-00
REGI

Davor ŠKRLEC

Pakeitimų pateikimo terminas : 11-04-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ES sanglaudos politikos poveikio Šiaurės Airijai

19-04-2018 CONT_PA(2018)620996 PE 620.996v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-04-2018

Dienos transliacijos

Stebėkite tiesiogiai transliuojamus komiteto posėdžius

Mediateka

26-04-2018 - 11:25
SEDE Posėdis
26-04-2018 - 11:00
DROI Posėdis
26-04-2018 - 09:41
LIBE Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras