Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2017 m. rugpjūčio 28 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 130

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projekto, pridedamo prie pasiūlymo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Italijai

07-07-2017 BUDG_PR(2017)607951 PE 607.951v02-00
BUDG

Jens GEIER

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-07-2017

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, trečiojo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu, projekto

05-07-2017 INTA_PR(2017)604624 PE 604.624v01-00
INTA

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-07-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

04-07-2017 INTA_PA(2017)607959 PE 607.959v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Pakeitimų pateikimo terminas : 21-07-2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai

04-07-2017 BUDG_PR(2017)607953 PE 607.953v01-00
BUDG

Giovanni LA VIA

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-07-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto. III skirsnis

29-06-2017 EMPL_PA(2017)607885 PE 607.885v01-00
EMPL

Deirdre CLUNE

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-07-2017

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

13-07-2017 - 09:36
IMCO Posėdis
13-07-2017 - 09:14
REGI Posėdis
13-07-2017 - 09:07
JURI Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas