Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2017 m. birželio 26 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 71 Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimo

19-04-2017 FEMM_PA(2017)603005 PE 603.005v01-00
FEMM

Clare MOODY

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-05-2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2018 m. biudžeto projekto

08-06-2017 BUDG_PR(2017)605968 PE 605.968v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-06-2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“

06-06-2017 BUDG_PR(2017)606014 PE 606.014v01-00
BUDG

Monika VANA

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-06-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

22-05-2017 LIBE_PA(2017)604830 PE 604.830v01-00
LIBE

Michał BONI

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-06-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimo

28-03-2017 CULT_PA(2017)602746 PE 602.746v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Pakeitimų pateikimo terminas : 11-05-2017

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

22-06-2017 - 15:09
ITRE Posėdis
22-06-2017 - 15:06
LIBE Posėdis
22-06-2017 - 10:32
EMPL FEMM Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas