Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2017 m. lapkričio 6 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 113 Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija)

02-06-2017 ENVI_PA(2017)604700 PE 604.700v01-00
ENVI

Bas EICKHOUT

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-07-2017

  DRAFT REPORT on the nomination of Iliana Ivanova as a Member of the Court of Auditors

03-10-2017 CONT_PR(2017)610903 PE 610.903v02-00
CONT

Indrek TARAND

  DRAFT REPORT on the nomination of João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo as a Member of the Court of Auditors

02-10-2017 CONT_PR(2017)610920 PE 610.920v01-00
CONT

Indrek TARAND

  DRAFT REPORT on the nomination of Bettina Jakobsen as a Member of the Court of Auditors

02-10-2017 CONT_PR(2017)610912 PE 610.912v01-00
CONT

Indrek TARAND

  DRAFT REPORT on the nomination of Baudilio Tomé Muguruza as a Member of the Court of Auditors

02-10-2017 CONT_PR(2017)610909 PE 610.909v01-00
CONT

Indrek TARAND

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

16-10-2017 - 15:11
FEMM Posėdis
16-10-2017 - 15:09
TERR Posėdis
16-10-2017 - 15:08
ECON Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas