Template : Vue d'ensemble

Kita komitetų posėdžių savaitė 2014 m. lapkričio 3 d. Bruxelles.
AFET Ukraine elections, meeting with Colombian President: in committee

The Committee on Foreign Affairs will discuss the general elections in Ukraine with the Head of the EP Observation Delegation to Ukraine, Andrej Plenković, on 03.11.14. The day after, the Committee will meet Juan Manuel Santos Calderón, President of Colombia.

IMCO Correct application of the law on customs and agricultural matters: debate

The correct application of the law on customs and agricultural matters will be discussed by the Committee on Internal Market and Consumer Protection together with Commission representatives on 05.11.14. The discussion will focus on the costs and usefulness of export container status messages regarding the mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and their cooperation with the Commission.

INTA EU-Myanmar Investment Agreement: public hearing

Since 2011, the EU has been demonstrating willingness to support democratic transition in Myanmar by reinstating trade preferences and launching negotiations for an investment agreement. The Committee on International Trade will hold a hearing with experts on 06.11.14 in order to analyse the upcoming negotiations. Due note of the political situation in the country and the investment agreements already signed by Myanmar with its neighbouring countries will be taken.

FEMM Spring forward for women: conference

Women parliamentarians from the Arab States region and members of the European Parliament will get together during the UN Women conference "Spring forward for women", hosted by the Committee on Women's Rights and Gender Equality on 05.11.14. The participants will have the opportunity to network, foster expertise and share experiences regarding the issues of gender equality and women’s empowerment both in the European Union and the Arab States region.

DEVE Ebola, Syria, global development goals, Climate Change Conference: in committee

The Committee on Development will discuss the longer-term lessons from the Ebola epidemic during its meeting of 03.11.14, for which it will be preparing a non-legislative report. It will also go over the EU's negotiating position on the future global framework for sustainable development goals, after which it will vote on its opinion ahead of the UN Climate Change Conference of December. The plight of Syrian refugees and EU humanitarian relief will also be on the agenda.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose
Filtruoti pagal komitetą
 
 
 
 

Rezultatai : 62

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/009 EL/Sprider Stores“)

Datą : 09-10-2014

Nuoroda :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-10-2014

References :

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Airijos paraiška „EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland“)

Datą : 09-10-2014

Nuoroda :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-10-2014

References :

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES)

Datą : 20-10-2014

Nuoroda :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos, kiek tai susiję su valstybių narių galimybe savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą

Datą : 24-09-2014

Nuoroda :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-10-2014

References :

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ES ir visuotinio vystymosi programos po 2015 m.

Datą : 20-10-2014

Nuoroda :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-10-2014

References :

Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka