Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2015 m. rugpjūčio 31 d. Bruxelles.

European Parliamentary committees: their role and composition

Komitetai 30-07-2015 - 09:24
Committee meeting

Parliament's committees deal with EU legislative proposals by adopting reports, proposing amendments in plenary and appointing a negotiation team to conduct talks with Council. They also adopt non-legislative reports, organise hearings with experts and scrutinise other EU bodies and institutions. Parliament can set up sub-committees and special committees to deal with specific issues. Each committee elects a chair and up to four vice-chairs for a two and a half year mandate.

Supporting Analyses: the online pages about parliamentary expertise for committees

Komitetai 29-07-2015 - 09:53
Supporting analyses online

Studies, in-depth analyses and briefings produced by Parliament's policy departments, the Economic Governance Support Unit and the Directorate for Impact Assessment and European Added Value are available online in the dedicated section for Supporting Analyses. Apart from searching specific publications, a selection of papers and upcoming events can be found under "Highlights". A monthly overview of the work of policy departments is given in "Periodicals", with key studies on thematic issues.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 84

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto. Visi skirsniai

10-07-2015 AFET_PA(2015)564956 PE 564.956v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-07-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo sudarymo Paryžiuje

25-06-2015 AFET_PA(2015)560685 PE 560.685v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-07-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto, visi skirsniai

23-06-2015 INTA_PA(2015)560817 PE 560.817v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-07-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Visi skirsniai

23-06-2015 TRAN_PA(2015)560783 PE 560.783v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-07-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo sudarymo Paryžiuje

04-06-2015 DEVE_PA(2015)557325 PE 557.325v01-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

16-07-2015 - 15:45
LIBE Posėdis
16-07-2015 - 10:07
ENVI Posėdis
16-07-2015 - 09:16
AGRI Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas