Template : Vue d'ensemble

Kita komitetų posėdžių savaitė 2015 m. sausio 5 d. Bruxelles.
ECON Benchmark integrity in financial instruments and contracts: committee debate

The report on the proposal aiming to restore confidence in the integrity of benchmarks, particularly following the LIBOR/EURIBOR scandal will be discussed by the Committee on Economic and Monetary Affairs on 08.01.15. The draft rules intend to enhance the robustness and reliability of benchmarks, facilitate the prevention and detection of their manipulation and clarify responsibility for and the supervision of benchmarks by the authorities.

LIBE Terrorist Finance Tracking Programme: debate. EU financial interests: vote

The access to the Europol Joint Supervisory Body's inspection report on the Terrorist Finance Tracking Programme will be discussed by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs together with European Ombudsman O'Reilly on 08.02.15. The Committee will also vote on its opinion regarding the 2013 Annual Report on the protection of the Union's financial interests.

CONT Budget implementation 2013 - European Commission and other institutions: debate

The implementation of the budget of the European Commission during 2013 will be discussed by the Committee on Budgetary Control on 08.01.15 together with Commissioner for Research, Science and Innovation, Carlos Moedas, and the responsible member of the European Court of Auditors, Alex Brenninkmeijer. The Committee will also look at the 2013 budget implementation of other institutions together with European Court of Auditors member Baudilio Tomé Muguruza.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose
Filtruoti pagal komitetą
 
 
 
 

Rezultatai : 102

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2013 m. metinės ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

Datą : 17-11-2014

Nuoroda :

LIBE_PA(2014)541595 PE 541.595v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-12-2014

References :

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje

Datą : 28-11-2014

Nuoroda :

AFET_PR(2014)541530 PE 541.530v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-12-2014

References :

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL), taip pat panaikinamas ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR

Datą : 26-11-2014

Nuoroda :

BUDG_PA(2014)544160 PE 544.160v01-00
BUDG

Jens GEIER

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-12-2014

References :

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 2013 m. metinės ataskaitos Europos Parlamentui

Datą : 25-11-2014

Nuoroda :

BUDG_PA(2014)544127 PE 544.127v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-12-2014

References :

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo

Datą : 20-11-2014

Nuoroda :

BUDG_PA(2014)541661 PE 541.661v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka