Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2015 m. lapkričio 30 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 86

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos investicijų banko (EIB) 2014 m. metinės ataskaitos

28-09-2015 REGI_PA(2015)567790 PE 567.790v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl kuriamo Bendrosios rinkos akto

17-09-2015 ECON_PA(2015)567734 PE 567.734v01-00
ECON

Renato SORU

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-10-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos investicijų banko (EIB) 2014 m. metinės ataskaitos

11-09-2015 ECON_PA(2015)567658 PE 567.658v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Sąjungos vaidmens tarptautinių finansų, pinigų ir reguliavimo institucijų ir įstaigų veikloje

03-09-2015 ECON_PR(2015)567475 PE 567.475v01-00
ECON

Sylvie GOULARD

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-10-2015

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko kadencijos pratęsimo

17-11-2015 ECON_PR(2015)571712 PE 571.712v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Dienos transliacijos

Stebėkite tiesiogiai transliuojamus komiteto posėdžius

Mediateka

19-11-2015 - 15:12
AFCO Posėdis
19-11-2015 - 09:39
ENVI Posėdis
19-11-2015 - 09:15
AFCO Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas