Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2015 m. rugpjūčio 31 d. Bruxelles.

Investment in strategic transport infrastructure: committee vote on EU budget 2016

TRAN 27-08-2015 - 14:31
Euro bills of 10, 20 and 50 euro

The Committee on Transport and Tourism will vote on its opinion regarding the EU budget for the financial year 2016. One of the Committee's key priorities for next year's budget is ensuring investment in strategic transport infrastructure to boost economic growth and employment. The meeting will be held on 31.08.15. A key priority for the 2016 budget is investment in strategic transport infrastructure to boost economic growth and employment.

The EU budget for 2016 and bilateral trade negotiations: committee vote

INTA 27-08-2015 - 16:39
A green button with thumb up and a red button with thumb down

The International Trade Committee's opinion on the EU budget for 2016 will be voted on during the meeting of 31.08.15. The Committee considers that next year's budget should reflect the fast expansion of the EU's agenda of bilateral trade negotiations. The budget for trade activities should therefore be shored up to ensure that the EU is fully capable of negotiating its interests while keeping up its engagement on all other bilateral and multilateral fronts.

Better achieving the EU foreign policy goals: committee debate. EU budget 2016: vote

AFET 27-08-2015 - 14:31
MEPs voting during a committee meeting

The Committee on Foreign Affairs will discuss the EU's role within the UN and related ways of better achieving its foreign policy goals, after which it will look at its opinion report on the European Energy Union. The Committee will also vote on its opinions regarding the EU general budget for 2016 and the new international climate agreement that will be finalised in Paris in December 2015. The meeting will take place on 31.08.15.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 98

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto. Visi skirsniai

10-07-2015 AFET_PA(2015)564956 PE 564.956v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-07-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo sudarymo Paryžiuje

25-06-2015 AFET_PA(2015)560685 PE 560.685v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-07-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto, visi skirsniai

23-06-2015 INTA_PA(2015)560817 PE 560.817v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-07-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Visi skirsniai

23-06-2015 TRAN_PA(2015)560783 PE 560.783v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-07-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo sudarymo Paryžiuje

04-06-2015 DEVE_PA(2015)557325 PE 557.325v01-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

16-07-2015 - 15:45
LIBE Posėdis
16-07-2015 - 10:07
ENVI Posėdis
16-07-2015 - 09:16
AGRI Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas