Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2015 m. gegužės 4 d. Bruxelles.

Logo of European Anti-Fraude office - supervisory committee

OLAF Supervisory Committee Annual Report 2014: committee debate

CONT 21-04-2015 - 14:11

The Budgetary Control Committee will discuss the Annual Activity report 2014 of the European Anti-Fraud Office (OLAF) Supervisory Committee together with its representatives. The OLAF Supervisory Committee aims to reinforce and guarantee OLAF's independence by regularly monitoring the implementation of its investigative function. The meeting will take place on 04.05.15 in Brussels.

Tax rulings

Tax rulings - competition policy and stakeholders' view: committee debate

TAXE 23-04-2015 - 14:06

The Special Committee on Tax Rulings will meet Competition Commissioner Vestager to discuss the Commission's role in implementing competition policy regarding Member States' tax rulings practice. The Committee will also discuss the work of the Code of Conduct Group of the Council with its Chair, Dr Nolz. A further debate regarding the views of the industry on tax rulings and similar measures will also take place. The meeting will be held on 05.05.15 in Brussels.

Hearing on road haulage market

The road haulage market and its social dimension: public hearing

TRAN 24-04-2015 - 15:26

The Committee on Transport and Tourism will hold a hearing with experts on the future challenges of the European road haulage sector. It will focus on various social and safety aspects such as the possible update of safety requirements and the potential introduction of a social transport package to ensure working and social conditions for drivers. The hearing will take place in Brussels on 05.05.15.

Presentation of the progress of the Commission Work programme by Commissioners Katainen, Bienkowska and Oettinger

Commission work programme, Digital Single Market strategy: committee debates

IMCO 27-04-2015 - 12:35

The Committee on Internal Market and Consumer Protection will look at the progress made with regards to the Commission's work programme in the Committee's area of responsibility with Commission Vice-President Katainen and Commissioner Bienkowska. Upcoming initiatives will also be considered. The new strategy on the Digital Single Market will also be discussed with Commissioner Oettinger. The meeting will take place on 06.05.15 in Brussels.

Human Rights DROI

Sport (large sporting events) and human rights: public hearing

DROI CULT 24-04-2015 - 09:51

The Subcommittee on Human Rights and the Committee on Culture and Education will hold a joint public hearing focussing on large sporting events and their links to human rights issues. The recently adopted pledges on the obligations of host governments by the International Olympic Committee under the "Olympic Agenda 2020" will provide a basis for discussion with key stakeholders such as sports federations, sponsors and organising committees. The hearing will take place on 06.05.15.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 134

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais

09-03-2015 AFET_PA(2015)549344 PE 549.344v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-03-2015

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl dabartinės politinės padėties Afganistane

06-03-2015 AFET_PR(2015)551777 PE 551.777v01-00
AFET

Sabine LÖSING

Pakeitimų pateikimo terminas : 08-04-2015

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto

06-03-2015 AFET_PR(2015)549452 PE 549.452v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Pakeitimų pateikimo terminas : 01-04-2015

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl strateginės karinės padėties Juodosios jūros baseine po Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos

06-03-2015 AFET_PR(2015)546620 PE 546.620v03-00
AFET

Ioan Mircea PAȘCU

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-03-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos piliečių iniciatyvos „Teisė į vandenį“ (angl. Right2Water) įgyvendinimo

06-03-2015 PETI_PA(2015)551864 PE 551.864v01-00
PETI

Margrete AUKEN

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

27-04-2015 - 19:08
ENVI Posėdis
27-04-2015 - 19:05
CULT Posėdis
23-04-2015 - 15:06
IMCO Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas