Naujausios žinios

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 85

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl siūlymo skirti Leo Brincatą Audito Rūmų nariu

25-05-2016 CONT_PR(2016)583924 PE 583.924v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl galutinės PVM sistemos kūrimo ir kovos su sukčiavimu PVM

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-05-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl iš ES biudžeto finansuojamų NVO biudžeto kontrolės

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-05-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2016/2008, pasiūlymo

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-05-2016

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasirengimo porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

11-04-2016 BUDG_PR(2016)580444 PE 580.444v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-05-2016

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

21-06-2016 - 18:38
TAX2 Posėdis
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Posėdis
21-06-2016 - 15:16
AGRI Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas