Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2016 m. rugpjūčio 29 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 115 Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on General Budget of the European Union for the financial year 2017 – all sections

07-07-2016 AGRI_PA(2016)585709 PE 585.709v01-00
AGRI

Peter JAHR

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-07-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

06-07-2016 AFET_PA(2016)585593 PE 585.593v01-00
AFET

Neena GILL

Pakeitimų pateikimo terminas : 19-07-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

06-07-2016 LIBE_PA(2016)585749 PE 585.749v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-08-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

04-07-2016 ECON_PA(2016)585727 PE 585.727v01-00
ECON

Markus FERBER

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-07-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

01-07-2016 DEVE_PA(2016)585713 PE 585.713v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-08-2016

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

19-07-2016 - 10:06
AFET Posėdis
19-07-2016 - 08:37
AGRI Posėdis
14-07-2016 - 15:07
EMIS Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas