Naujausios žinios

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 100

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžios projekto

13-06-2018 LIBE_PR(2018)623720 PE 623.720v01-00
LIBE

Jaromír ŠTĚTINA

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo pradėti derybas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Alžyro kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

18-05-2018 LIBE_PR(2018)621100 PE 621.100v02-00
LIBE

Claude MORAES

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-05-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo pradėti derybas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Egipto Arabų Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Egipto kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

18-05-2018 LIBE_PR(2018)621032 PE 621.032v02-00
LIBE

Claude MORAES

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-05-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo pradėti derybas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Maroko kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

18-05-2018 LIBE_PR(2018)621031 PE 621.031v02-00
LIBE

Claude MORAES

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-05-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo pradėti derybas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Tuniso kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

18-05-2018 LIBE_PR(2018)621030 PE 621.030v02-00
LIBE

Claude MORAES

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-05-2018

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

20-06-2018 - 10:19
FEMM Posėdis
20-06-2018 - 10:06
PECH Posėdis
20-06-2018 - 10:05
JURI Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras