Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2015 m. spalio 12 d. Bruxelles.

Statute of the Court of Justice: committee debate

JURI 06-10-2015 - 09:21
Image of a meeting room with people

The amendments to the legislative report regarding the statute of the European Court of Justice will be discussed by Committee on Legal Affairs during its meeting of 08.10.15 in Strasbourg. During the same meeting, the Committee may also vote on the possible increase in the number of judges at the General Court in order to reduce the number of cases per judge and their duration.

Policy departments' monthly highlights: focus on special interest groups

Komitetai 06-10-2015 - 09:21
An image of the cover of the Policy Departments' monthly highlights, October 2015 issue

The new edition of the policy departments' Monthly Highlights features AFCO Chair Danuta Hübner presenting the committee's work to enhance transparency when dealing with special interest groups, and the study on lobbying activity along the policy cycle. Other publications on funding migration policies, competition policy in the digital economy, the 2030 agenda for sustainable development, and farmers' incomes are presented. Forthcoming publications and events are also announced.

Cohesion Policy implementation in Romania: committee debate

REGI 06-10-2015 - 09:22
Romania map @ European Union

The Committee on Regional Development will meet Romanian Minister for Regional Development and Public Administration, Sevil Shhaideh, to go over Romania's recent experience and the challenges it faces in implementing Cohesion Policy. Particular attention will be given to the operational programmes under the Ministry's coordination. The meeting will be held on 15.10.15.

Georgia as a CSDP partner country: committee debate with Defence Minister

SEDE 05-10-2015 - 15:35
SEDE: portrait of Tinatin Khidasheli, Minister of Defence of Georgia

The Subcommittee on Security and Defence will meet Georgia Defence Minister Tinatin Khidasheli to go over the country's participation in EU crisis management operations, which shows its commitment as a main partner country in Common Security and Defence Policy missions. The EU-Georgia Association Agreement is a sign of mutual political will to further develop cooperation and dialogue. The meeting will take place on 15.10.15.

The European Ombudsman's activities: committee debate on annual report 2014

PETI 06-10-2015 - 09:22
INTRO: Ombudsman candidates

The Committee on Petitions is responsible for the maintaining the working relationship with the European Ombudsman, who is empowered to receive complaints concerning instances of maladministration in the activities of EU institutions. The Ombudsman, Emily O'Reilly, presented the 2014 activity report to the Committee in June 2015. It will now discuss the annual report presenting Parliament's position on the Ombudsman's activities on 15.10.15 in Brussels.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 83 Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto

10-09-2015 JURI_PR(2015)567628 PE 567.628v01-00
JURI

António MARINHO E PINTO

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-09-2015

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the Flexibility Instrument for immediate budgetary measures under the European Agenda on Migration

05-10-2015 BUDG_PR(2015)569618 PE 569.618v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pakeitimų pateikimo terminas : 08-10-2015

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 7/2015 of the European Union for the financial year 2015, Managing the refugee crisis: immediate budgetary measures under the European Agenda on Migration

05-10-2015 BUDG_PR(2015)569617 PE 569.617v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pakeitimų pateikimo terminas : 08-10-2015

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje pradžios projekto

21-09-2015 LIBE_PR(2015)567638 PE 567.638v01-00
LIBE

Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Švedijoje pradžios projekto

21-09-2015 LIBE_PR(2015)567636 PE 567.636v01-00
LIBE

Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

05-10-2015 - 19:06
AGRI Posėdis
01-10-2015 - 09:56
DROI Posėdis
01-10-2015 - 09:38
SEDE Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas