Naujausios žinios

12-01-2018 - 08:22
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Svarbūs įvykiai

Naudingi dokumentai

Kitos transliacijos

23-01-2018 09:00 / 12:30 IMCO
23-01-2018 14:30 / 18:30 IMCO

Mediateka

04-12-2017 - 15:11
IMCO Posėdis
22-11-2017 - 10:10
IMCO Posėdis
21-11-2017 - 14:36
IMCO Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komitetas atsakingas už ES taisyklių laisvo prekių ir paslaugų judėjimo, laisvo specialistų judėjimo, muitų politikos, standartizacijos ir vartotojų ekonominių interesų srityse teisinę priežiūrą ir tikrinimą.  Komiteto nariai dirba siekdami sumažinti ekonominės prekybos kliūtis ir supaprastinti teisės aktus, kad visoje bendrojoje rinkoje būtų stiprinamas konkurencingumas, kartu rūpinantis vartotojų interesais įvairiausiuose sektoriuose.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Nuorodos