Naujausios žinios

24-09-2018 - 18:23
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Svarbūs įvykiai

Naudingi dokumentai

Kitos transliacijos

27-09-2018 09:00 / 09:20 INTA IMCO

Mediateka

24-09-2018 - 15:07
IMCO Posėdis
03-09-2018 - 15:05
IMCO Posėdis
12-07-2018 - 09:05
IMCO Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komitetas atsakingas už ES taisyklių laisvo prekių ir paslaugų judėjimo, laisvo specialistų judėjimo, muitų politikos, standartizacijos ir vartotojų ekonominių interesų srityse teisinę priežiūrą ir tikrinimą.  Komiteto nariai dirba siekdami sumažinti ekonominės prekybos kliūtis ir supaprastinti teisės aktus, kad visoje bendrojoje rinkoje būtų stiprinamas konkurencingumas, kartu rūpinantis vartotojų interesais įvairiausiuose sektoriuose.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Nuorodos