Naujausios žinios

17-07-2015 - 09:32
Latest news

Svarbūs įvykiai

Vote on General budget and on the promotion of Tourism in Europe

31-08-2015 - 16:48
Votes in IMCO Committee

Naudingi dokumentai

Kitos transliacijos

03-09-2015 09:00 / 12:30 IMCO

Mediateka

16-07-2015 - 09:13
IMCO Posėdis
15-07-2015 - 15:06
IMCO Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Vicky Ford

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komitetas atsakingas už ES taisyklių laisvo prekių ir paslaugų judėjimo, laisvo specialistų judėjimo, muitų politikos, standartizacijos ir vartotojų ekonominių interesų srityse teisinę priežiūrą ir tikrinimą.  Komiteto nariai dirba siekdami sumažinti ekonominės prekybos kliūtis ir supaprastinti teisės aktus, kad visoje bendrojoje rinkoje būtų stiprinamas konkurencingumas, kartu rūpinantis vartotojų interesais įvairiausiuose sektoriuose.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Nuorodos