Pagrindžiamosios analizės

Šioje duomenų bazėje laikomi įvairių Europos Parlamento tyrimų tarnybų parengti tiriamieji darbai, t. y. teminių skyrių, Paramos ekonomikos valdymui skyriaus ir Poveikio vertinimo ir Europos pridėtinės vertės direktorato tyrimai, išsamios analizės ir informaciniai pranešimai. Šiais dokumentais siekiama paremti įvairių parlamentinių organų darbą.

Daugiau informacijos

Kaip ieškoti

Free movement of services and freedom of establishment: European Public Procurement - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Tyrimas

Contribution to Growth: Consumer Protection - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Tyrimas

Contributing to Growth: European Digital Single - Market Delivering improved rights for citizens and businesses
15-05-2019 Tyrimas

Contribution to Growth: Free movement of services and freedom of establishment Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Tyrimas

Free movement of services and freedom of establishment: European Public Procurement Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Briefing

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses
07-05-2019 Glaustai

Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers
15-04-2019 Tyrimas

Contribution to Growth: Free Movements of Goods - Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses
15-03-2019 Išsami analizė

Contribution to Growth: Customs union Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-03-2019 Išsami analizė

Contribution to Growth: The Single Market for Services. Delivering Economic benefits for citizens and businesses
15-02-2019 Tyrimas