Darbo dokumentai


Darbo dokumentai – tai su rengiamais pranešimais ir nuomonėmis susiję dokumentai. Darbo dokumento formą komitetai dažnai naudoja pranešimų aiškinamosioms dalims skelbti.
Šių dokumentų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

DARBO DOKUMENTAS Parengiamasis dokumentas dėl nuomonės projekto dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN