Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl tarifinės kvotos, nustatytos 2009 m. liepos 13 d. Reglamentu (EB) Nr. 617/2009, kuriuo leidžiama pradėti naudoti aukštos kokybės galvijienos autonominę importo tarifų kvotą, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymas

2019/0142(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime, sudarymas

2019/0132(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

atsakingas komitetas

Saliamono Salų prisijungimas prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo

2019/0099(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

2018/0356(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

2018/0358(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

atsakingas komitetas

ES narystė Tarptautinėje kaučiuko studijų grupėje (TKSG)

2017/0159(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo Protokolas dėl bendradarbiavimo kultūros klausimais

2017/0081(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

atsakingas komitetas

Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimo nustatymas (nauja redakcija)

2016/0295(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
INTA

atsakingas komitetas

Rytų Afrikos bendrijos (RAB) valstybių partnerių ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) sudarymas

2016/0038(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

atsakingas komitetas

Žemės ūkio produktų, perdirbtų žemės ūkio produktų, žuvies ir žuvininkystės produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsauga ir Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, kuriuo įsteigiama Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociacija, dalinis keitimas

2015/0203(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
INTA

atsakingas komitetas