Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 5 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 6 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 2Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 21.10.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Svarbūs įvykiai
 
EU Commissioner-designate hearing on 20 October in Strasbourg

ITRE and ENVI Committees will hold a hearing with Maroš Šefčovič, Vice-President-Designate of the Commission for Energy Union, on 20 October 2014 in Strasbourg (from 19:00 to 22:00,  Louise Weiss (S1.4))
 
During the three hours hearing, the Commissioner-designate will hold an opening speech and then answer questions posed by members of both committees.
 
Follow the hearing of the Commissioner-designate online.
 

   
 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
1. Sąjungos pramonės politiką ir susijusias priemones, naujų technologijų taikymą, įskaitant MVĮ taikomas priemones;
2. Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką, įskaitant mokslą ir technologijas, taip pat tyrimų rezultatų panaudojimą ir skleidimą;
3. Europos kosminės erdvės politiką;
4. Jungtinių tyrimų centrą, Europos mokslinių tyrimų tarybą, Europos inovacijos ir technologijos institutą, Etaloninių medžiagų ir matavimų institutą, taip pat JET, ITER ir kitus projektus šioje srityje;
5. su energetikos politika susijusias Sąjungos priemones apskritai ir atsižvelgiant į energijos vidaus rinkos kūrimą ir veikimą, įskaitant priemones, susijusias su:
a) energijos tiekimo saugumu Sąjungoje,
b) energijos vartojimo efektyvumo bei taupymo skatinimu ir naujų bei atsinaujinančių energijos formų plėtojimu,
c) energetikos tinklų sujungimo skatinimu ir energijos vartojimo efektyvumu, įskaitant transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą energetikos infrastruktūrų srityje;
6. Euratomo sutartį ir Euratomo tiekimo agentūrą, branduolinę saugą, eksploatacijos nutraukimą bei atliekų šalinimą branduoliniame sektoriuje;
7. informacinę visuomenę, informacines technologijas ir ryšių tinklus be paslaugas, įskaitant technologijas ir saugumo aspektus bei transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą telekomunikacijų infrastruktūros srityje, taip pat Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) veiklą.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Be visa apimančio reindustrializacijos siekio ITRE komitetas ypatingą dėmesį skirs keturioms prioritetinėms sritims.
 
Pirmiausia turime užtikrinti, kad ES teisinė ir ekonominė sistema sudarytų sąlygas ES pramonės sektoriui tapti inovatyvesniam. Dėl to reikės pritaikyti ir mobilizuoti ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas, kad būtų galima veiksmingai atsižvelgti į faktines pramonės reikmes.
 
Antra, įgyvendinant ES politiką turi būti skatinamas Europos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) vystymasis ir augimas. Pagalba, reikalinga MVĮ stiprinti, apima ir finansavimą, ir atviras mokslinių tyrimų programas, įgūdžiams lavinti skirtas mokymo schemas bei teisės aktus dėl mokesčių.
 
Mūsų trečias prioritetinis tikslas – sukurti tikrą ES skaitmeninę rinką. Čia pažymėtinas didelis ES rinkos pranašumas, susijęs su sąnaudų mažinimu ir ES įmonių inovatyvumo skatinimu. ITRE komitetas, kaip ir visas Parlamentas, gali parodyti labai gerus rezultatus šioje srityje, o priėmus naujus teisės aktus sieksime dar daugiau.
 
Pagaliau – tačiau tai turbūt svarbiausia – esminis mūsų prioritetas bus viso ES bendros energetikos politikos potencialo panaudojimas. Tik turėdami saugią energetiką galime užtikrinti savo ekonomikos konkurencingumą visame pasaulyje ir išvengti ekonominio nuosmukio.
 
Mūsų tikslas – grąžinti ES ekonomiką į augimo kelią ir siekti šio tikslo tvariai. Norime, kad Europa taptų geresne vieta gyventi.