Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
ITRE latest news

 
Work in progress: ITER listing (updated weekly)
 
Newsletter:  Issue 4/2014 - Previous issues
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies: 

   
 
Svarbūs įvykiai
 
"One of Us" Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative "One of Us" will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health.
 
The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
For more information contact us: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu

   
ITRE Committee delegation to Italy

Members from the ITRE Committee travelled to Milan and Venice between 26 - 28 March and visited Italian innovation centres, research centres and entrepreneurial associations. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence, such as industrial policy, SME, ICT, research matters and energy.

   
ITRE Committee delegation to ACER

ITRE Committee delegation visited the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) Headquarters in Ljubljana from 19 to 20 March. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence such as the Regulation on Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) implementation, the Energy Infrastructure Package, the completion of the internal energy market and future perspectives for energy policy in the EU.

   
 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

ITRE 18-03-2014 - 11:56  

Internet providers should no longer be able to block or slow down internet services provided by their competitors, says the Industry Committee which on Tuesday approved rules to protect net neutrality. Under the latest draft EU “telecoms” package legislation, MEPs also voted against "roaming charges", extra costs for using a mobile phone in another EU country. These charges should be banned from 15 December 2015, MEPs say.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
  1. Sąjungos pramonės politiką ir naujų technologijų taikymą, įskaitant mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) taikomas priemones;
  2. Sąjungos mokslinių tyrimų politiką, įskaitant tyrimų rezultatų panaudojimą ir skleidimą;
  3. kosmoso politiką;
  4. Jungtinių tyrimų centrą (JRC), Centrinį branduolinių matavimų biurą, taip pat JET, ITER ir kitus projektus šioje srityje;
  5. su energetikos politika susijusias Bendrijos priemones, energijos tiekimo patikimumą ir energijos sąnaudų efektyvumą, įskaitant transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą energetikos infrastruktūrų srityje;
  6. ,,Euratomo“ sutartį ir Euratomo tiekimo agentūrą, branduolinę saugą, eksploatacijos nutraukimą bei atliekų šalinimą branduoliniame sektoriuje;
  7. informacinę visuomenę ir informacines technologijas, įskaitant transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą telekomunikacijų infrastruktūrų srityse.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Sveiki atvykę į ITRE komiteto interneto svetainę!
 
Iki kitų rinkimų Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) nariai ir toliau padės formuoti politikos kryptis ir nustatyti ilgalaikę reglamentavimo sistemą siekiant sukurti geresnę ir konkurencingesnę Europą.
 
ITRE komitetas nagrinės pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų mokslinių tyrimų srityje. Ateinančiais metais reikės iš naujo apibrėžti ES mokslinių tyrimų politiką, kad būtų galima įveikti naujas užduotis. Telekomunikacijų paslaugų sektorius taps konkurencingesnis ir sumažės kainos vartotojams.
 
Kalbant apie svarbią energetikos sritį, Europa turi pripažinti savo trūkumus ir pasiūlyti, kaip juos pašalinti. Dideli pinigai mokami už naftos ir dujų importą. Svarbu užtikrinti, kad piliečiams ir pramonei energija ir toliau būtų prieinama ir įperkama. Taip pat būtina spręsti energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo klausimus.
 
Didelę reikšmę piliečiams ir pramonei gali turėti naujovės ir inovacijos, taip pat interneto ir komunikacinių technologijų srityje.
 
Jeigu norime veikti efektyviai ir priimti piliečiams geriausius sprendimus, reikia pasitelkti į pagalbą juos pačius – turime keistis informacija su pilietinės visuomenės atstovais. Tik nuolatinis dialogas leis surasti tinkamą įvairių pozicijų pusiausvyrą. Šios interneto svetainės tikslas – informuoti apie Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto darbą.
 
Amalia Sartori