Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 21 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 22 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 4Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 09.12.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Current energy policy challenges and forthcoming initiatives: in committee - 03.12.14

The current challenges in energy policy and forthcoming Commission initiatives will be discussed by the Committee on Industry, Research and Energy, together with Commissioner for Climate Action and Energy Arias Cañete, on 03.12.14. The Committee will also hold a hearing on supporting innovative start-ups and SMEs. The following day, the Committee will look at the next steps to be taken in relation to the International Energy Charter 2015.

   
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
1. Sąjungos pramonės politiką ir susijusias priemones, naujų technologijų taikymą, įskaitant MVĮ taikomas priemones;
2. Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką, įskaitant mokslą ir technologijas, taip pat tyrimų rezultatų panaudojimą ir skleidimą;
3. Europos kosminės erdvės politiką;
4. Jungtinių tyrimų centrą, Europos mokslinių tyrimų tarybą, Europos inovacijos ir technologijos institutą, Etaloninių medžiagų ir matavimų institutą, taip pat JET, ITER ir kitus projektus šioje srityje;
5. su energetikos politika susijusias Sąjungos priemones apskritai ir atsižvelgiant į energijos vidaus rinkos kūrimą ir veikimą, įskaitant priemones, susijusias su:
a) energijos tiekimo saugumu Sąjungoje,
b) energijos vartojimo efektyvumo bei taupymo skatinimu ir naujų bei atsinaujinančių energijos formų plėtojimu,
c) energetikos tinklų sujungimo skatinimu ir energijos vartojimo efektyvumu, įskaitant transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą energetikos infrastruktūrų srityje;
6. Euratomo sutartį ir Euratomo tiekimo agentūrą, branduolinę saugą, eksploatacijos nutraukimą bei atliekų šalinimą branduoliniame sektoriuje;
7. informacinę visuomenę, informacines technologijas ir ryšių tinklus be paslaugas, įskaitant technologijas ir saugumo aspektus bei transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą telekomunikacijų infrastruktūros srityje, taip pat Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) veiklą.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Be visa apimančio reindustrializacijos siekio ITRE komitetas ypatingą dėmesį skirs keturioms prioritetinėms sritims.
 
Pirmiausia turime užtikrinti, kad ES teisinė ir ekonominė sistema sudarytų sąlygas ES pramonės sektoriui tapti inovatyvesniam. Dėl to reikės pritaikyti ir mobilizuoti ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas, kad būtų galima veiksmingai atsižvelgti į faktines pramonės reikmes.
 
Antra, įgyvendinant ES politiką turi būti skatinamas Europos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) vystymasis ir augimas. Pagalba, reikalinga MVĮ stiprinti, apima ir finansavimą, ir atviras mokslinių tyrimų programas, įgūdžiams lavinti skirtas mokymo schemas bei teisės aktus dėl mokesčių.
 
Mūsų trečias prioritetinis tikslas – sukurti tikrą ES skaitmeninę rinką. Čia pažymėtinas didelis ES rinkos pranašumas, susijęs su sąnaudų mažinimu ir ES įmonių inovatyvumo skatinimu. ITRE komitetas, kaip ir visas Parlamentas, gali parodyti labai gerus rezultatus šioje srityje, o priėmus naujus teisės aktus sieksime dar daugiau.
 
Pagaliau – tačiau tai turbūt svarbiausia – esminis mūsų prioritetas bus viso ES bendros energetikos politikos potencialo panaudojimas. Tik turėdami saugią energetiką galime užtikrinti savo ekonomikos konkurencingumą visame pasaulyje ir išvengti ekonominio nuosmukio.
 
Mūsų tikslas – grąžinti ES ekonomiką į augimo kelią ir siekti šio tikslo tvariai. Norime, kad Europa taptų geresne vieta gyventi.