Darbo dokumentai

Darbo dokumentai – tai su rengiamais pranešimais ir nuomonėmis susiję dokumentai. Darbo dokumento formą komitetai dažnai naudoja pranešimų aiškinamosioms dalims skelbti.
Šių dokumentų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Mode d'affichage des résultats
 

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBO DOKUMENTAS dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos

Datą : 06-11-2013

Nuoroda :

CJ10_DT(2013)522943 PE 522.943v01-00
ITRE ENVI

Anne DELVAUX , Konrad SZYMAŃSKI

Susiję bylos dokumentai. CJ10/7/13218

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBO DOKUMENTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir sekimo paramos programa

Datą : 12-08-2013

Nuoroda :

ITRE_DT(2013)516814 PE 516.814v01-00
ITRE

Amelia ANDERSDOTTER

Susiję bylos dokumentai. ITRE/7/12177

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the Research and Training Programme of the European Atomic Energy Community (2014-2018) complementing the Horizon 2020 – The Framework Programme for Research & Innovation

Datą : 11-05-2012

Nuoroda :

ITRE_DT(2012)489584 PE 489.584v01-00
ITRE

Peter SKINNER

Susiję bylos dokumentai. ITRE/7/08087

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on Specific Programme Implementing Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)

Datą : 03-05-2012

Nuoroda :

ITRE_DT(2012)488047 PE 488.047v01-00
ITRE

Maria Da Graça CARVALHO

Susiję bylos dokumentai. ITRE/7/08080

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBO DOKUMENTAS dėl Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklių

Datą : 26-03-2012

Nuoroda :

ITRE_DT(2012)486045 PE 486.045v01-00
ITRE

Christian EHLER

Susiję bylos dokumentai. ITRE/7/08098

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on Amendment of Regulation (EC) No 294/2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology

Datą : 09-03-2012

Nuoroda :

ITRE_DT(2012)489593 PE 489.593v01-00
ITRE

Philippe LAMBERTS

Susiję bylos dokumentai. ITRE/7/08123

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on Establishment of Horizon 2020 - The framework Programme for Research and Innovation (2014 - 2020)

Datą : 14-02-2012

Nuoroda :

ITRE_DT(2012)483502 PE 483.502v01-00
ITRE

Teresa RIERA MADURELL

Susiję bylos dokumentai. ITRE/7/08101

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  INFORMAL WORKING DOCUMENT on "A comprehensive approach on personal data protection in the European Union" (Commission Communication COM(2010) 609)

Datą : 15-03-2011

Nuoroda :

ITRE_DT(2011)460885 PE 460.885v01-00
ITRE

Giles CHICHESTER

Susiję bylos dokumentai. ITRE/7/05179

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond

Datą : 08-02-2011

Nuoroda :

ITRE_DT(2011)458537 PE 458.537v01-00
ITRE

Francisco SOSA WAGNER

Susiję bylos dokumentai. ITRE/7/04874

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBO DOKUMENTAS dėl Inovacijų sąjungos: pokyčių Europoje pasibaigus krizei

Datą : 12-11-2010

Nuoroda :

ITRE_DT(2010)452785 PE 452.785v01-00
ITRE

Judith A. MERKIES

Susiję bylos dokumentai. ITRE/7/04342

Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Sveiki atvykę į ITRE komiteto interneto svetainę!
 
Iki kitų rinkimų Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) nariai ir toliau padės formuoti politikos kryptis ir nustatyti ilgalaikę reglamentavimo sistemą siekiant sukurti geresnę ir konkurencingesnę Europą.
 
ITRE komitetas nagrinės pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų mokslinių tyrimų srityje. Ateinančiais metais reikės iš naujo apibrėžti ES mokslinių tyrimų politiką, kad būtų galima įveikti naujas užduotis. Telekomunikacijų paslaugų sektorius taps konkurencingesnis ir sumažės kainos vartotojams.
 
Kalbant apie svarbią energetikos sritį, Europa turi pripažinti savo trūkumus ir pasiūlyti, kaip juos pašalinti. Dideli pinigai mokami už naftos ir dujų importą. Svarbu užtikrinti, kad piliečiams ir pramonei energija ir toliau būtų prieinama ir įperkama. Taip pat būtina spręsti energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo klausimus.
 
Didelę reikšmę piliečiams ir pramonei gali turėti naujovės ir inovacijos, taip pat interneto ir komunikacinių technologijų srityje.
 
Jeigu norime veikti efektyviai ir priimti piliečiams geriausius sprendimus, reikia pasitelkti į pagalbą juos pačius – turime keistis informacija su pilietinės visuomenės atstovais. Tik nuolatinis dialogas leis surasti tinkamą įvairių pozicijų pusiausvyrą. Šios interneto svetainės tikslas – informuoti apie Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto darbą.
 
Amalia Sartori