Darbo dokumentai

Darbo dokumentai – tai su rengiamais pranešimais ir nuomonėmis susiję dokumentai. Darbo dokumento formą komitetai dažnai naudoja pranešimų aiškinamosioms dalims skelbti.
Šių dokumentų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumentų nerasta.

Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Be visa apimančio reindustrializacijos siekio ITRE komitetas ypatingą dėmesį skirs keturioms prioritetinėms sritims.
 
Pirmiausia turime užtikrinti, kad ES teisinė ir ekonominė sistema sudarytų sąlygas ES pramonės sektoriui tapti inovatyvesniam. Dėl to reikės pritaikyti ir mobilizuoti ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas, kad būtų galima veiksmingai atsižvelgti į faktines pramonės reikmes.
 
Antra, įgyvendinant ES politiką turi būti skatinamas Europos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) vystymasis ir augimas. Pagalba, reikalinga MVĮ stiprinti, apima ir finansavimą, ir atviras mokslinių tyrimų programas, įgūdžiams lavinti skirtas mokymo schemas bei teisės aktus dėl mokesčių.
 
Mūsų trečias prioritetinis tikslas – sukurti tikrą ES skaitmeninę rinką. Čia pažymėtinas didelis ES rinkos pranašumas, susijęs su sąnaudų mažinimu ir ES įmonių inovatyvumo skatinimu. ITRE komitetas, kaip ir visas Parlamentas, gali parodyti labai gerus rezultatus šioje srityje, o priėmus naujus teisės aktus sieksime dar daugiau.
 
Pagaliau – tačiau tai turbūt svarbiausia – esminis mūsų prioritetas bus viso ES bendros energetikos politikos potencialo panaudojimas. Tik turėdami saugią energetiką galime užtikrinti savo ekonomikos konkurencingumą visame pasaulyje ir išvengti ekonominio nuosmukio.
 
Mūsų tikslas – grąžinti ES ekonomiką į augimo kelią ir siekti šio tikslo tvariai. Norime, kad Europa taptų geresne vieta gyventi.