Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

PAKEITIMAI 1 - 103 - Pranešimo projektas - Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/09247

PAKEITIMAI 40–339 - Pranešimo projektas - Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12817

  AMENDMENTS 3 - 7 - Draft report - Draft regulation of the European Parliament and of the Council on amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union

08-11-2018 JURI_AM(2018)630426 PE 630.426v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12714

PAKEITIMAI 340–628 - Pranešimo projektas - Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus

08-11-2018 JURI_AM(2018)630456 PE 630.456v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12817

PAKEITIMAI 114 - Pranešimo projektas - Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse („dokumentų įteikimas“)

31-10-2018 JURI_AM(2018)629639 PE 629.639v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13426

PAKEITIMAI 20 - 84 - Pranešimo projektas - Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose

30-10-2018 JURI_AM(2018)629633 PE 629.633v01-00
JURI

Emil RADEV

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13538

PAKEITIMAI 45 - 114 - Pranešimo projektas - Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse (dokumentų įteikimas)

30-10-2018 JURI_AM(2018)629638 PE 629.638v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13426

PAKEITIMAI 63 - 247 - Nuomonės projektas - „Europos socialinis fondas +“ (ESF+)

29-10-2018 JURI_AM(2018)629643 PE 629.643v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/14009

PAKEITIMAI 45 - 330 - Nuomonės projektas - Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas

26-10-2018 JURI_AM(2018)629590 PE 629.590v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13033

PAKEITIMAI 1 - 78 - Pranešimo projektas - Komercinių ginčų sprendimas skubos tvarka

19-10-2018 JURI_AM(2018)629471 PE 629.471v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13312