Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  AMENDMENTS 21 - 50 - Draft opinion - Alignment of reporting obligations in the field of environment policy

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13525

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion - Autonomous driving in European Transport

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13337

PAKEITIMAI 45 - 255 - Nuomonės projektas - Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje

05-07-2018 JURI_AM(2018)625205 PE 625.205v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11961

PAKEITIMAI 1 - 38 - Nuomonės projektas - Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai

02-07-2018 JURI_AM(2018)623964 PE 623.964v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11989

PAKEITIMAI 15 - 47 - Nuomonės projektas - Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas

25-06-2018 JURI_AM(2018)623592 PE 623.592v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11091

PAKEITIMAI 37 - 120 - Nuomonės projektas - Investicinių įmonių prudencinė priežiūra

12-06-2018 JURI_AM(2018)623590 PE 623.590v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11911

PAKEITIMAI 17 - 69 - Pranešimo projektas - Teisės, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims

04-06-2018 JURI_AM(2018)623589 PE 623.589v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12508

PAKEITIMAI 1 - 11 - Pranešimo projektas - Trimatis spausdinimas. Iššūkis intelektinės nuosavybės teisių ir civilinės atsakomybės srityse

18-04-2018 JURI_AM(2018)620922 PE 620.922v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/09065

PAKEITIMAI 1–99 - Pranešimo projektas - 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė

07-03-2018 JURI_AM(2018)619133 PE 619.133v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11955

PAKEITIMAI 1 - 93 - Pranešimo projektas - dėl ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2016 m.)

02-03-2018 JURI_AM(2018)619083 PE 619.083v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11749