Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PAKEITIMAI 8 - 85 - Nuomonės projektas - Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/14580

PAKEITIMAI 19 - 48 - Pranešimo projektas - Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/14437

PAKEITIMAI 40–170 - Pranešimo projektas - Teisingumo programa

07-12-2018 CJ03_AM(2018)631964 PE 631.964v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Susiję bylos dokumentai. CJ03/8/13979

PAKEITIMAI 27–265 - Pranešimo projektas - Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas

28-11-2018 JURI_AM(2018)630706 PE 630.706v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13264

PAKEITIMAI 33 - 122 - Nuomonės projektas - Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.)

28-11-2018 JURI_AM(2018)630707 PE 630.707v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13638

PAKEITIMAI 17 - 87 - Nuomonės projektas - Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo

27-11-2018 JURI_AM(2018)630668 PE 630.668v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13249

PAKEITIMAI 2 - 32 - Nuomonės projektas - Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir privalomasis tokios atsakomybės draudimo patikrinimas

26-11-2018 JURI_AM(2018)630675 PE 630.675v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13226

PAKEITIMAI 1–14 - Nuomonės projektas - dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

19-11-2018 JURI_AM(2018)630588 PE 630.588v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/14158

PAKEITIMAI 1 - 103 - Pranešimo projektas - Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/09247

PAKEITIMAI 40–339 - Pranešimo projektas - Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12817