Renginiai

Renginiai

 
Mode d'affichage des résultats
 

Klausymai Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 193 straipsniu, jei būtina, komitetui leidžiama rengti klausymą konkrečia darbo tema, kuriame kviečiami dalyvauti ekspertai. Du ar keli komitetai gali rengti bendrus klausymus. Dauguma komitetų rengia nuolatinius klausymus, kadangi juose galima sužinoti ekspertų nuomonę ir aptarti pagrindinius klausimus. Šiame puslapyje rasite visą turimą informaciją, susijusią su komitetų klausymais, įskaitant programas, skelbimus ir kalbas.

JURI

Teisės reikalai

11-02-2014

Regulatory coherence and the implementation of EU law in the context of the Transatlantic Trade and Investment Partnership

Poster

 • common.download.document Poster

Programme

 • common.download.document Programme

Presentations

 • common.download.document Joseph T. Burke
 • common.download.document Alberto Alemanno
 • common.download.document James Killick
JURI

Teisės reikalai

11-02-2014

EU law on successions and the protection of vulnerable adults

Poster

 • common.download.document Poster

Programme

 • common.download.document Programme
JURI

Teisės reikalai

05-11-2013

IMPLEMENTATION OF THE UNITARY PATENT PACKAGE

Poster

 • common.download.document Poster

Programme

 • common.download.document Draft programme
JURI

Teisės reikalai

17-09-2013

Hearing on Private Copying Levies

Programme

 • common.download.document Programme

Poster

 • common.download.document Poster
JURI

Teisės reikalai

25-04-2013

The law protecting children in Europe and worldwide: provisions facilitating adoptions and resolving abductions

Programme

 • common.download.document Programme

Poster

 • common.download.document Poster

Presentations/Speeches

 • common.download.document Dr. Niethammer-Jürgens
 • common.download.document Mr. Shannon
 • common.download.document Mrs. Martinez-Mora
 • common.download.document Mrs. Martinez-Mora
JURI

Teisės reikalai

24-04-2013

Hearing on the Reform of the Court of Justice of the European Union

Programme

 • common.download.document Programme

Poster

 • common.download.document Poster

Presentations/Notes/Studies

 • common.download.document Dissenting opinions in the Supreme Courts of the Member States - Policy Dep. C
 • common.download.document Dissenting opinions in the Supreme Courts of the Member States
 • common.download.document National practices with regard to theaccessibility of court documents
 • common.download.document Mr Patchett-Joyce
 • common.download.document Bar Council of England and Wales
JURI

Teisės reikalai

19-03-2013

The proposal for a Common European Sales Law: work in progress

Poster

 • common.download.document Poster

Draft programme

 • common.download.document Draft programme

Presentations

 • common.download.document Mr. Léon Mölenberg, Policy Consultant-Legal Counsellor at Thuiswinkel.org
 • common.download.document Mrs. Ursula Pachl, Deputy Director General, BEUC
 • common.download.document Mr. Hugh Beale, Professor, University of Warwick (1)
 • common.download.document Mr. Hugh Beale, Professor, University of Warwick (2)
 • common.download.document Mr. Friedrich Graf von Westphalen, Professor, Lawyer
 • common.download.document Mrs. Dora Szentpaly-Kleis, Legal Adviser, UEAPME, European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises
JURI

Teisės reikalai

18-03-2013

Collective Management of Copyright and Related Rights: Towards a Viable Solution

Poster

 • common.download.document Poster

Programme

 • common.download.document Final programme
JURI

Teisės reikalai

26-11-2012

The proposed Statute for a European Foundation

Draft programme

 • common.download.document Draft programme

Poster

 • common.download.document Poster

Presentations

 • common.download.document Rosa Gallego, Chair of Daphne, the Donors and Foundations Networks in Europe
 • common.download.document John Riches, Partner at Withers Bergmann LLP
 • common.download.document Fernando Moreno Cea, Foundation for Social Studies and Analysis (FAES)
 • common.download.document Francis Charhon, Chair of the European Foundation centre (EFC) Advocacy Committee - 1
 • common.download.document Francis Charhon, Chair of the European Foundation centre (EFC) Advocacy Committee - 2
 • common.download.document Martin Frohn, Deputy Head of Unit, Corporate Governance & Social Responsibility, DG Internal Market and Services
 • common.download.document Achim Seifert, Professor, Faculty of Law, Friedrich-Schiller-University Jena
JURI

Teisės reikalai

30-05-2012

Legal aspects of public procurement and procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors

Interventions

 • common.download.document Martina Beneventi, Director of the Legal Service, Italian Public Procurement Agency
 • common.download.document Eva Sveman, Swedish Association of Local Authorities and Regions
 • common.download.document Kathleen Walker-Shaw, European Officer, GMB - Britain's General Union
 • common.download.document Kathleen Walker-Shaw, European Officer, GMB - Britain's General Union - PPT in EN
 • common.download.document Alessandra Fratini, Chair PostEurop Public Procurement WG - PPT in EN
 • common.download.document Poster
 • common.download.document Programme
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Teisės reikalų komiteto interneto svetainės įžanginis žodis
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
 
Komitetas, kuris taip pat žinomas kaip JURI komitetas (vartojamas trumpinys prancūzų k.), yra atsakingas už civilinės ir tarptautinės privatinės teisės sričių teisės aktus ir todėl aktyviai dalyvauja kasdieniame visos Sąjungos piliečių gyvenime, nagrinėdamas jiems svarbius klausimus. Komitetas taip pat atsakingas už bendrovių teisę, taigi jis stengiasi palengvinti vidaus rinkoje veikiančių įmonių veiklą. Dar viena svarbi komiteto atsakomybės sritis – konkurencija; šiuo metu vyksta reikšmingos diskusijos dėl intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos.
 
Be to, komitetas atsakingas už Sąjungos valdymą reglamentuojančius teisės aktus ir už Parlamento teisę – Europos Parlamento narių statutą, parlamentinį imunitetą ir išrinktų Parlamento narių įgaliojimų tikrinimą.
 
Pažymėtina, kad Teisės reikalų komitetas yra Parlamento patarėjas įvairiais horizontaliaisiais teisės klausimais šiose srityse: Sąjungos teisės aktų teisinis pagrindas, įgyvendinimo aktai ir deleguoti teisės aktai, subsidiarumo principas ir su Europos Parlamentu susiję ieškiniai. Be to, viena iš svarbių komiteto pareigų – didinti Parlamento informuotumą geresnės teisėkūros ir teisės aktų supaprastinimo srityse.
 
Tikiuosi, ši interneto svetainė Jums bus naudinga ir informatyvi.
 
Pagarbiai
 

Komiteto pirmininkas Klaus-Heiner Lehne