Pranešimai nariams


Komitetai rengia pranešimus nariams norėdami savo nariams perduoti informaciją, kurios negalima pateikti jokio kito tipo dokumente. Pavyzdžiui, tai gali būti delegacijos vizito santrauka, susitikimas su ekspertu, klausimai Komisijos nariui arba gautų peticijų paskelbimas.
Pranešimų nariams galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

PRANEŠIMAS NARIAMS - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija)

04-12-2018 JURI_CM(2018)631871 PE 631.871v01-00
JURI

PRANEŠIMAS NARIAMS - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

PRANEŠIMAS NARIAMS - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

PRANEŠIMAS NARIAMS - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (nauja redakcija)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

PRANEŠIMAS NARIAMS - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

PRANEŠIMAS NARIAMS - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

PRANEŠIMAS NARIAMS - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

PRANEŠIMAS NARIAMS - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI

PRANEŠIMAS NARIAMS - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių transporto statistikos (nauja redakcija)

27-09-2017 JURI_CM(2017)610877 PE 610.877v01-00
JURI