Pranešimai spaudai

Pranešimai spaudai

 
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

JURI 11-02-2014 - 12:38  

Firms or citizens recovering debts across EU borders could be able to get the debtor's bank account frozen under a draft law agreed with Council and endorsed by legal affairs MEPs on Tuesday. The European Account Preservation Order (EAPO) should be quicker and cheaper to use than national proceedings. The EP amended the proposal to prevent abuse and safeguard alleged debtors.

LIBE AFCO FEMM ENVI EMPL ECON INTA DEVE AFET JURI CULT PECH AGRI REGI TRAN IMCO ITRE 23-01-2014 - 12:03  

The priorities of the Greek Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Greek ministers, from 16 to 23 January. This text will be updated daily.

JURI 21-01-2014 - 11:31  

A draft agreement between Parliament and Council on legislation to open up the EU audit services market beyond the dominant "Big Four" firms and remedy auditing weaknesses revealed by the financial crisis was endorsed by the Legal Affairs Committee on Tuesday. The draft also aims to improve audit quality and transparency and prevent conflicts of interest.

JURI 17-12-2013 - 14:05  

Large companies would be obliged to disclose information on their environmental, social and employee-related impact under a draft law on non-financial reporting approved by Legal Affairs Committee on Tuesday. Disclosure should make them more accountable to investors, consumers and civil society, and help them to manage risks more effectively, say MEPs, who also call on the Commission to consider proposing requirements in 2018 for country-by-country reporting on profits, taxes and subsidies.

JURI 26-11-2013 - 11:13  

Legal Affairs MEPs on Tuesday endorsed the EP deal with member states to make it easier for online providers to obtain copyright licenses to stream music across EU borders. The draft law aims to encourage the creation of EU-wide online music services for consumers and ensure that creators' rights are better protected and their royalties are paid promptly.

JURI 05-11-2013 - 15:47  

On-line music service providers will be able to get licenses more easily under a provisional deal struck by Parliament and Council negotiators on Monday evening. The new rules are intended to stimulate the creation of EU-wide online music services for consumers and ensure that creators' rights are better protected and their royalties are paid more quickly.

JURI 17-09-2013 - 14:16  

EU firms could trade more easily in other member states and cross-border shoppers would be better informed of their rights under the proposed Common European Sales Law backed by the Legal Affairs Committee on Tuesday. The new law would lay down optional EU-wide rules for purchases from other member states.

AFCO AFET AGRI BUDG CONT CULT DEVE DROI ECON EMPL ENVI FEMM IMCO INTA ITRE JURI LIBE PECH PETI REGI SEDE TRAN 10-07-2013 - 15:51  

The following is a summary of the priorities of the Lithuanian Council Presidency outlined to the different parliamentary committees by Lithuanian ministers this week, from 8 to 12 July. This text is going to be updated daily

JURI 09-07-2013 - 13:05  

On-line music service providers will get licenses more easily and musicians will receive royalties more quickly, enabling consumers to enjoy a wider range of music on-line, under rules approved on Tuesday by the Legal Affairs Committee.

Kitas puslapis  
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Teisės reikalų komiteto interneto svetainės įžanginis žodis
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
 
Komitetas, kuris taip pat žinomas kaip JURI komitetas (vartojamas trumpinys prancūzų k.), yra atsakingas už civilinės ir tarptautinės privatinės teisės sričių teisės aktus ir todėl aktyviai dalyvauja kasdieniame visos Sąjungos piliečių gyvenime, nagrinėdamas jiems svarbius klausimus. Komitetas taip pat atsakingas už bendrovių teisę, taigi jis stengiasi palengvinti vidaus rinkoje veikiančių įmonių veiklą. Dar viena svarbi komiteto atsakomybės sritis – konkurencija; šiuo metu vyksta reikšmingos diskusijos dėl intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos.
 
Be to, komitetas atsakingas už Sąjungos valdymą reglamentuojančius teisės aktus ir už Parlamento teisę – Europos Parlamento narių statutą, parlamentinį imunitetą ir išrinktų Parlamento narių įgaliojimų tikrinimą.
 
Pažymėtina, kad Teisės reikalų komitetas yra Parlamento patarėjas įvairiais horizontaliaisiais teisės klausimais šiose srityse: Sąjungos teisės aktų teisinis pagrindas, įgyvendinimo aktai ir deleguoti teisės aktai, subsidiarumo principas ir su Europos Parlamentu susiję ieškiniai. Be to, viena iš svarbių komiteto pareigų – didinti Parlamento informuotumą geresnės teisėkūros ir teisės aktų supaprastinimo srityse.
 
Tikiuosi, ši interneto svetainė Jums bus naudinga ir informatyvi.
 
Pagarbiai
 

Komiteto pirmininkas Klaus-Heiner Lehne