Leidiniai

Leidiniai

 

Order of business / Ordre des travaux

 

Voting lists

 

Practices relating to the waiver and defence of immunity

 

Timetables

 

Others

 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Teisės reikalų komiteto interneto svetainės įžanginis žodis
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
 
Komitetas, kuris taip pat žinomas kaip JURI komitetas (vartojamas trumpinys prancūzų k.), yra atsakingas už civilinės ir tarptautinės privatinės teisės sričių teisės aktus ir todėl aktyviai dalyvauja kasdieniame visos Sąjungos piliečių gyvenime, nagrinėdamas jiems svarbius klausimus. Komitetas taip pat atsakingas už bendrovių teisę, taigi jis stengiasi palengvinti vidaus rinkoje veikiančių įmonių veiklą. Dar viena svarbi komiteto atsakomybės sritis – konkurencija; šiuo metu vyksta reikšmingos diskusijos dėl intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos.
 
Be to, komitetas atsakingas už Sąjungos valdymą reglamentuojančius teisės aktus ir už Parlamento teisę – Europos Parlamento narių statutą, parlamentinį imunitetą ir išrinktų Parlamento narių įgaliojimų tikrinimą.
 
Pažymėtina, kad Teisės reikalų komitetas yra Parlamento patarėjas įvairiais horizontaliaisiais teisės klausimais šiose srityse: Sąjungos teisės aktų teisinis pagrindas, įgyvendinimo aktai ir deleguoti teisės aktai, subsidiarumo principas ir su Europos Parlamentu susiję ieškiniai. Be to, viena iš svarbių komiteto pareigų – didinti Parlamento informuotumą geresnės teisėkūros ir teisės aktų supaprastinimo srityse.
 
Tikiuosi, ši interneto svetainė Jums bus naudinga ir informatyvi.
 
Pagarbiai
 

Komiteto pirmininkas Klaus-Heiner Lehne