Pranešimai


Kai pranešimo projektas pateikiamas komitetui, nariai iki nustatyto termino gali siūlyti pakeitimus. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Kai pranešimo projektas iš dalies pakeičiamas ir dėl jo galutinai nubalsuojama, jis tampa pranešimu, kuris bus pristatomas plenariniame posėdyje. Šiame puslapyje pateikiami komitete patvirtinti galutiniai pranešimai.
Pranešimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

PAKEITIMAI

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Eleftherioso Synadinoso (Eleftherios Synadinos) imunitetą

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Lamproso Fountouliso (Lampros Fountoulis) imunitetą

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Jørn Dohrmann imunitetą

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Dominique Bilde imunitetą

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Monikos Hohlmeier (Monika Hohlmeier) imunitetą

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Susiję bylos dokumentai. CJ03/8/13979