Pranešimai


Kai pranešimo projektas pateikiamas komitetui, nariai iki nustatyto termino gali siūlyti pakeitimus. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Kai pranešimo projektas iš dalies pakeičiamas ir dėl jo galutinai nubalsuojama, jis tampa pranešimu, kuris bus pristatomas plenariniame posėdyje. Šiame puslapyje pateikiami komitete patvirtinti galutiniai pranešimai.
Pranešimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/07947

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • atversti PDF formato dokumentą naujame lange
  • atidaryti šį WORD formato dokumentą naujame lange
PAKEITIMAI
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

PRANEŠIMAS su rekomendacijomis Komisijai dėl socialinių ir solidarumu grindžiamų įmonių statuto

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/07988

PRANEŠIMAS dėl trimačio spausdinimo. Iššūkis intelektinės nuosavybės teisių ir civilinės atsakomybės srityse

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/09065

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • atversti PDF formato dokumentą naujame lange
  • atidaryti šį WORD formato dokumentą naujame lange

PRANEŠIMAS dėl ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2016 m.)

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11749

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • atversti PDF formato dokumentą naujame lange
  • atidaryti šį WORD formato dokumentą naujame lange
PAKEITIMAI
001-003

PRANEŠIMAS dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir įgyvendinimo

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Susiję bylos dokumentai. CJ22/8/05637

PRANEŠIMAS dėl 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinės

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11955

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos (kodifikuota redakcija)

30-04-2018 A8-0154/2018 PE 618.089v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11188

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • atversti PDF formato dokumentą naujame lange
  • atidaryti šį WORD formato dokumentą naujame lange