Pranešimai


Kai pranešimo projektas pateikiamas komitetui, nariai iki nustatyto termino gali siūlyti pakeitimus. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Kai pranešimo projektas iš dalies pakeičiamas ir dėl jo galutinai nubalsuojama, jis tampa pranešimu, kuris bus pristatomas plenariniame posėdyje. Šiame puslapyje pateikiami komitete patvirtinti galutiniai pranešimai.
Pranešimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Rezultatai : 7

PAKEITIMAI 73–272 - Pranešimo projektas dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

28-04-2017 JURI_AM(2017)603009 PE603.009v01-00
JURI

Axel VOSS

PAKEITIMAI 273 - 472 - Pranešimo projektas dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

28-04-2017 JURI_AM(2017)603010 PE603.010v01-00
JURI

Axel VOSS

PAKEITIMAI 473–672 - Pranešimo projektas dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

28-04-2017 JURI_AM(2017)604543 PE604.543v01-00
JURI

Axel VOSS

PAKEITIMAI 673–872 - Pranešimo projektas dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

28-04-2017 JURI_AM(2017)604544 PE604.544v01-00
JURI

Axel VOSS

PAKEITIMAI 873 - 996 - Pranešimo projektas Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

28-04-2017 JURI_AM(2017)604545 PE604.545v01-00
JURI

Axel VOSS

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

08-03-2017 JURI_PR(2017)601094 PE601.094v01-00
JURI

Axel VOSS

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-03-2017