Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/15279

  MINUTES - Monday 4 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/15471

  MINUTES - Monday 18 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/15531

  MINUTES - Monday 1 April 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/15532

  MINUTES - Tuesday 2 April 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Susiję bylos dokumentai. CJ03/8/15820

  MINUTES - Monday 19 November 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12705

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

PAKEITIMAI

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2018 m. birželio 20 d.

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12343

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d.

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12703