Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on expedited settlement of commercial disputes

21-09-2018 JURI_PR(2018)627896 PE 627.896v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13312

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-10-2018

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d. - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d.

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygos ir tvarka, teisinio pagrindo

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 66 - 299 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12902

  AMENDMENTS 13 - 38 - Draft opinion - on amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

11-09-2018 JURI_AM(2018)627671 PE 627.671v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12693

  AMENDMENTS 300 - 577 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12902

PAKEITIMAI 21–50 - Nuomonės projektas - Ataskaitų teikimo prievolių suderinimas aplinkos politikos srityje

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13525

  AMENDMENTS 88 - 269 - Draft opinion - Transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain

07-09-2018 JURI_AM(2018)627669 PE 627.669v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12788