Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2018 m. lapkričio 19 d. - Antradienis, 2018 m. lapkričio 20 d.

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

  DRAFT AGENDA - Monday 19 November 2018 - Monday 19 November 2018

15-11-2018 CJ03_OJ(2018)11-19_2 PE 630.544v01-00
LIBE JURI

  AMENDMENTS 1 - 103 - Draft report - Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/09247

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Justice programme

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE 630.382v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-12-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutors’ Office and the effectiveness of OLAF investigations

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Pakeitimų pateikimo terminas : 21-11-2018

  AMENDMENTS 40 - 339 - Draft report - Representative actions for the protection of the collective interests of consumers

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12817

  AMENDMENTS 3 - 7 - Draft report - Draft regulation of the European Parliament and of the Council on amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union

08-11-2018 JURI_AM(2018)630426 PE 630.426v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12714

  AMENDMENTS 340 - 628 - Draft report - Representative actions for the protection of the collective interests of consumers

08-11-2018 JURI_AM(2018)630456 PE 630.456v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12817

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Hondūro prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE 630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Pakeitimų pateikimo terminas : 21-11-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Liuksemburgas ir Rumunija įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE 630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Pakeitimų pateikimo terminas : 21-11-2018