Darbo dokumentai


Darbo dokumentai – tai su rengiamais pranešimais ir nuomonėmis susiję dokumentai. Darbo dokumento formą komitetai dažnai naudoja pranešimų aiškinamosioms dalims skelbti.
Šių dokumentų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE 623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13312

DARBO DOKUMENTAS dėl trimačio (3D) spausdinimo, iššūkio intelektinės nuosavybės ir civilinės atsakomybės srityse

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE 612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/09065

DARBO DOKUMENTAS Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/08809

DARBO DOKUMENTAS dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Susiję bylos dokumentai. CJ24/8/06371

ANTRASIS DARBO DOKUMENTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE 575.031v02-00
JURI

 

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/00431

DARBO DOKUMENTAS Bendrų būtiniausių civilinio proceso standartų nustatymas Europos Sąjungoje. Teisinis pagrindas

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE 572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/03329

DARBO DOKUMENTAS dėl pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE 571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/03330

DARBO DOKUMENTAS dėl rekomendacijų Europos Komisijai dėl derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo (TPIP)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE 551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/02368

DARBO DOKUMENTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE 549.150v01-00
JURI

 

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/00431

DARBO DOKUMENTAS dėl galimybės Europos Sąjungos geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir ne žemės ūkio produktams

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/02042