Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas

2018/0103(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
LIBE

[S&D]

atsakingas komitetas

Įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo susitarimą

2019/0807(CNS) * Konsultavimosi procedūra
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

atsakingas komitetas

Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Airijoje pradžios

2019/0806(CNS) * Konsultavimosi procedūra
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

atsakingas komitetas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos: Klastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistema ir Tarybos bendrųjų veiksmų Nr. 98/700/TVR panaikinimas

2018/0330B(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros veiksmų Bosnijoje ir Hercegovinoje statuso

2019/0060(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas

2019/0043(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo

2019/0013(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo

2019/0012(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

atsakingas komitetas

Prieigos prie kitų ES informacinių sistemų sąlygų nustatymas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1862 ir Reglamentas (ES) Nr. xxxx/xxx [ECRIS-TCN]

2019/0001(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
LIBE

atsakingas komitetas

Prieigos prie kitų ES informacinių sistemų ETIAS naudojimo tikslais sąlygų nustatymas ir Reglamento (ES) 2018/1240, Reglamento (EB) Nr. 767/2008, Reglamento (ES) 2017/2226 ir Reglamento (ES) 2018/1861 dalinis keitimas

2019/0002(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
LIBE

atsakingas komitetas