Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PAKEITIMAI 1 - 62 - Nuomonės projektas Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

28-08-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v02-00
PECH

Chris DAVIES

BIUDŽETO PAKEITIMAI 2020 biudžetas

27-08-2019 PECH_AB(2019)640612 PE640.612v01-00
PECH

Chris DAVIES