Pagrindinis puslapis

 
Svarbūs įvykiai
Visi pranešimai  
Latest study requested by PECH on Deep sea fishing

A new in-depth analysis note on "Deep-sea fishing" has been requested by the PECH committee, and is now available.

   
Plenary votes on EMFF, Bluefin tuna and fisheries partnership agreements – 16.04.14

The legislative text following negotiations with Council representatives on the establishment of a European Maritime and Fisheries Fund will be voted on by the European Parliament on 16.04.14 (2011/0380 (COD)), together with the legislative report on the recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean (2013/0133(COD)). The three fisheries partnership agreements of the European Union with Madagascar, the Comoros and the Seychelles will also be voted.

   

New studies and in-depth analysis have been requested by the PECH committee, and are now available :
 
Characteristics of Multispecific Fisheries in the European Union
 
Best Practice in the Use of Rights-Based Management to Reduce Discards in Mixed Fisheries
 
The Obligation to Land All Catches - Consequences for the Mediterranean

   
Hearing on implementing the discard ban - 7 April 2014 - 16:00

The banning of discards is one of the most radical changes that have been introduced in the last reform of the CFP. The Committee on Fisheries has organized this public hearing in order to analyse the difficulties that may arise in the implementation underway of the banning of discards and to find the means of overcoming them. In addition, three studies, which are closely linked to the subject of the public hearing will be presented.

   
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1.    bendros žuvininkystės politikos veikimą ir plėtojimą bei jos valdymą;
2.    žuvų išteklių išsaugojimą;
3.    žuvininkystės produktų rinkos bendrą organizavimą;
4.    struktūrinę žuvininkystės ir vandens ūkio sektorių politiką, įskaitant žuvininkystės orientavimo finansines priemones;
5.    tarptautinius susitarimus dėl žvejybos ir žuvininkystės.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveiki atvykę į Žuvininkystės komiteto tinklalapį
 
 

Šiame tinklalapyje rasite įvairios informacijos apie mūsų komiteto veiklą ir su ja susijusius dokumentus, pvz., posėdžių darbotvarkes ir kitus dokumentus, mėnesinį naujienlaiškį ir suinteresuotųjų asmenų bei ekspertų pranešimus, padarytus per komiteto viešus posėdžius. Pirmajame tinklalapio puslapyje taip pat skelbiamos ir nuolat papildomos svarbiausios komiteto naujienos.
 
Svarbiausias šios Parlamento kadencijos metu mūsų komiteto nagrinėjamas klausimas, be jokios abejonės, yra bendros žuvininkystės politikos reforma, kurią vykdant Parlamentas dalyvauja įsigaliojus Lisabonos sutarčiai įgytomis bendro sprendimo priėmimo teisėmis. Įgyvendinant žuvininkystės politiką reikia derinti įvairius interesus siekiant užtikrinti ilgalaikį jūrų aplinkos, žuvų išteklių, žvejų, susijusios pramonės ir pakrančių bendruomenių tvarumą. Vykdant dabartinę politiką susiduriama su daugybe problemų, kurias visos trys reformą įgyvendinančios institucijos pasiryžusios spręsti.
 
Tinkamai informuojant ES piliečius apie politinių sprendimų, kurie bus priimti jų vardu, rengimą bus teigiamai prisidedama prie minėtojo proceso, ir aš tikiu, kad šis tinklalapis padės suteikti daugiau žinių apie mūsų kasdienę veiklą.
 
Gabriel Mato Adrover,
Pirmininkas