Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Next meeting and additional information

The next Committee meeting will take place on:
 
  • Wednesday 21 January from 15.00 to 18.30 and
  • Thursday 22 January from 9.00 to 12.30 in room Altiero Spinelli (ASP) 5 E2
 
Additional information:
 
Briefings on commitments made at the hearing of KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries, are now published.
 
 

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Hearing on the Fisheries in the outermost regions

The current economic and social crisis has some serious effects on the outermost regions of the EU, particularly in terms of competitiveness and employment. Urgent and appropriate actions should be taken in the next funding period and EMFF programming in order to meet the needs of economic growth and cope with the unemployment problem. On 4 December 2014 the Fisheries Committee listened to various presentations from scientific experts in the field in order to address these issues.

   
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1.    bendros žuvininkystės politikos veikimą ir plėtojimą bei jos valdymą;
 
2.    žuvų išteklių išsaugojimą, žvejybos ir tokius išteklius naudojančių laivynų valdymą, taip pat jūrų bei taikomuosius žuvininkystės mokslinius tyrimus;
 
3.    žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos bendrą organizavimą ir jų perdirbimą bei prekybą jais;
 
4.    struktūrinę žuvininkystės ir akvakultūros sektorių politiką, įskaitant žuvininkystės orientavimo finansines priemones ir fondus, skirtus šiems sektoriams remti;
 
5.    integruotą jūrų politiką, kiek tai susiję su žvejybos veikla;
 
6.    partnerystės susitarimus dėl tvarios žvejybos ir žuvininkystės, regionines žuvininkystės organizacijas ir tarptautinių įsipareigojimų žuvininkystės srityje įgyvendinimą.
 
 
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimas
 
 

Sveiki atvykę!
 
Šioje interneto svetainėje rasite įvairius su mūsų komiteto veikla susijusius dokumentus ir informaciją, visų pirma darbotvarkes ir kitus posėdžių dokumentus, mėnesinį naujienlaiškį „Trawler“, taip pat įvairius dokumentus ir informaciją apie Žuvininkystės komiteto viešuosius klausymus. Mūsų interneto svetainės pradiniame puslapyje taip pat pateikiama nuolatos atnaujinama informacija apie svarbiausią mūsų veiklą.
 
8-osios Parlamento kadencijos metu pagrindinis mūsų komiteto darbo klausimas neabejotinai bus bendros žuvininkystės politikos reforma, prie kurios Europos Parlamentas visapusiškai prisidėjo praėjusiais mėnesiais. Žuvininkystės politikoje turi būti derinami įvairūs interesai siekiant užtikrinti jūrų aplinkos ir žuvų išteklių ilgalaikį gyvybingumą, žvejų pragyvenimo šaltinį bei su žvejyba susijusių pramonės šakų ir pakrančių bendruomenių ateities perspektyvas. Vykdant šią naują ambicingą politiką kyla daug iššūkių ir problemų, bet ES institucijos yra pasiryžusios jas spręsti.
 
Tinkamai informuojant piliečius apie politinių sprendimų priėmimo procesą galima pagerinti tokių sprendimų priėmimą. Esu įsitikinęs, kad ši interneto svetainė bus naudinga, nes joje pateikiama aiškesnė mūsų kasdienės veiklos vizija.
 
Žuvininkystės komiteto pirmininkas
Alain Cadec