Naujausios žinios

Next PECH committee meetings

13-09-2019 - 10:04
Colours of the EP 2014 activity calendars

Svarbūs įvykiai

Naudingi dokumentai

Kitos transliacijos

24-09-2019 10:00 / 12:30 PECH
24-09-2019 14:30 / 18:30 PECH

Mediateka

04-09-2019 - 14:34
PECH Posėdis
04-09-2019 - 09:59
PECH Posėdis
23-07-2019 - 14:33
PECH Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Chris DAVIES

Pagal bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) siekiama, kad žvejybos praktika būtų tausi ir kad palaikant gerą žuvų išteklių būklę būtų užtikrinamas žvejybos pramonės pelningumas ir pakrančių bendruomenių ekonomikos saugumas. Esama jūrų, kuriose vykdoma išties pažangi veikla, tačiau esama ir tokių, kuriose stebima padėtis kelia didžiulį susirūpinimą – tai pirmiausia pasakytina apie Viduržemio jūrą.

Šios parlamentinės kadencijos laikotarpiu turime užtikrinti, kad toliau būtų vadovaujamasi BŽP principais ir kad jie būtų tinkamai remiami tokiomis politikos priemonėmis, kaip Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) ir Žuvininkystės kontrolės reglamentai. Turime labiau stengtis kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba ir užtikrinti, kad tausumas būtų žvejybos partnerysčių, kurias ES sudaro su kitomis šalimis, pagrindinis akcentas.

ES piliečiai turi teisę būti informuojami apie politikos formavimo procesą. Tikiuosi, kad šioje interneto svetainėje rasite naudingos informacijos apie mūsų kasdienį darbą.

Chris DAVIES

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

Nuorodos