Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas

2019/0090(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PECH

atsakingas komitetas

Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymas

2019/0078(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PECH

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo pasirašymas

2019/0076(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PECH

atsakingas komitetas

Žuvininkystės kontrolė

2018/0193(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
PECH

atsakingas komitetas

Žvejybos dreifuojančiaisiais tinklais uždraudimas

2014/0138(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
PECH

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimas dėl durklažuvių išteklių išsaugojimo Ramiojo vandenyno pietrytinėje dalyje

2010/0084(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PECH

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

2018/0356(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PECH

nuomonę teikiantis komitetas

Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

2019/2028(BUD) Biudžeto sudarymo procedūra
PECH

Chris DAVIES [Renew]

nuomonę teikiantis komitetas

Saliamono Salų prisijungimas prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo

2019/0099(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PECH

nuomonę teikiantis komitetas

2020 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu

2019/2010(BUD) Biudžeto sudarymo procedūra
PECH

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.