Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Next Meetings of the Committee on Petitions

PETI´s constitutive meeting will take place in Brussels on:
 
- Monday July 7 2014, 17h15 - 17h45
 
The meeting will take place in room 4Q1 of the building Jozsef Antall (JAN) and will be web-streamed on the European Parliament´s website.

 
Daugiau
 
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1.    peticijas;
 
2.    ryšius su Europos ombudsmenu.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Sveiki atvykę į Peticijų komiteto tinklavietę, kur rasite informacijos apie komiteto, kuriam pirmininkauju nuo 2009 metų, darbą ir veiklą.
 
Europos Sąjungos sutartyje numatyta teisė teikti peticijas yra pagrindinė teisė, glaudžiai siejama su Europos Sąjungos pilietybe. Tai svarbi ir dažnai veiksminga priemonė žmonėms tiesiogiai dalyvauti Parlamento veikloje. Tai galimybė spręsti piliečių iškeltus klausimus, nagrinėti jų teikiamus pasiūlymus ar skundus dalyvaujant būtent komiteto nariams.
 
Neretai komitetas, siekdamas atsakyti į ES piliečių pateiktas peticijas, gilinasi į galimus piliečių teisių, kurios numatytos pagal Sutartį, pažeidimus ir kartu su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis sprendžia Europos teisės aktų taikymo problemas, pavyzdžiui, susijusias su aplinkos apsauga, socialiniais reikalais, judėjimo laisve ir taip toliau.
 
Tai tiriamasis, o nei teisėkūros komitetas. Jis stengiasi užtikrinti, kad tuo atveju, kai piliečio skundas pagrįstas, šis konkretus asmuo galėtų pasinaudoti neteisminėmis priemonėmis. Jis gali rengti tiriamąsias keliones ir teikti ataskaitas plenarinio posėdžio metu.
 
Taigi komitetas atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį palaikydamas ryšius su Europos piliečiais ir stiprindamas demokratijos teisėtumą bei atskaitomybę ES sprendimų priėmimo proceso metu.
 
Erminia Mazzoni