Pakeitimai

Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus. Komitetas nustato terminą, kada turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teisėkūros akto projektą ir tik tada jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Mode d'affichage des résultats
 

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PAKEITIMAI 1 - 48 - Nuomonės projektas - 2013 m. metinė ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

Datą : 17-11-2014

Nuoroda :

REGI_AM(2014)541633 PE 541.633v01-00
REGI

Pascal ARIMONT

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01758

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion - Draft amending budget No 3/2014: Revenue from fines and interest payments - revenue from reimbursements and repayments to FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) - Redeployment of appropriations to the European Fisheries Fund - Increase in payment appropriations for commitments corresponding to previous annual budgets - Unforeseen actions in accordance with Article13 of the MFF Regulation - Staff of the European Commission, the Offices, the Committee of the Regions and the European Data Protection Supervisor

Datą : 19-09-2014

Nuoroda :

REGI_AM(2014)537531 PE 537.531v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/00478

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PAKEITIMAI 1 - 18 - Nuomonės projektas - Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

Datą : 05-09-2014

Nuoroda :

REGI_AM(2014)537328 PE 537.328v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/00608

Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Welcome words
 
 

Available soon