Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  AMENDMENTS 1 - 96 - Draft opinion - The implementation of the European Fund for Strategic Investments

16-09-2016 REGI_AM(2016)589290 PE 589.290v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/06322

PAKEITIMAI 1–27 - Nuomonės projektas - Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas

01-08-2016 REGI_AM(2016)587420 PE 587.420v02-00
REGI

Derek VAUGHAN

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/06206

PAKEITIMAI 1 - 53 - Nuomonės projektas - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas

27-07-2016 REGI_AM(2016)587499 PE 587.499v01-00
REGI

Fernando RUAS

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/06721

PAKEITIMAI 1–109 - Pranešimo projektas - Europos Sąjungos solidarumo fondas: vertinimas

20-07-2016 REGI_AM(2016)585596 PE 585.596v01-00
REGI

Salvatore CICU

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/06164

PAKEITIMAI 36 - 176 - Nuomonės projektas - Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės

23-06-2016 REGI_AM(2016)585469 PE 585.469v01-00
REGI

Tomasz Piotr PORĘBA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05772

PAKEITIMAI 1 - 217 - Pranešimo projektas - ES Alpių regiono strategija

27-04-2016 REGI_AM(2016)582156 PE 582.156v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05067

PAKEITIMAI 1 - 83 - Nuomonės projektas - MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje

22-04-2016 REGI_AM(2016)582097 PE 582.097v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05926

PAKEITIMAI 1–75 - Nuomonės projektas - Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

22-04-2016 REGI_AM(2016)582102 PE 582.102v01-00
REGI

Constanze KREHL

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05330

PAKEITIMAI 1 - 182 - Pranešimo projektas - Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir naujoviškos priemonės

06-04-2016 REGI_AM(2016)580570 PE 580.570v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04828

PAKEITIMAI 1 - 65 - Nuomonės projektas - Kaip kuo geriau pasinaudoti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbo vietų kūrimo galimybėmis?

05-04-2016 REGI_AM(2016)578835 PE 578.835v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05060