Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus. Komitetas nustato terminą, kada turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teisėkūros akto projektą ir tik tada jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PAKEITIMAI 1 - 190 - Pranešimo projektas - dėl sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ peržiūros

07-07-2015 REGI_AM(2015)560908 PE 560.908v01-00
REGI

Fernando RUAS

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02312

PAKEITIMAI 1–123 - Pranešimo projektas - Europos struktūriniai ir investicijų fondai bei patikimas ekonomikos valdymas: Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio įgyvendinimo gairės

22-05-2015 REGI_AM(2015)557243 PE 557.243v01-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01128

PAKEITIMAI 1 - 36 - Nuomonės projektas - 2016 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu

13-05-2015 REGI_AM(2015)557191 PE 557.191v01-00
REGI

Maria SPYRAKI

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/03193

PAKEITIMAI 1 - 73 - Nuomonės projektas - Tvaraus judumo miestuose užtikrinimas

13-05-2015 REGI_AM(2015)557207 PE 557.207v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02302

PAKEITIMAI 1–57 - Nuomonės projektas - dėl integruoto požiūrio į kultūros paveldą Europoje

13-04-2015 REGI_AM(2015)554716 PE 554.716v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01739

PAKEITIMAI 1–178 - Pranešimo projektas - Įvairių sričių ES politikos miestų dimensija

26-03-2015 REGI_AM(2015)552043 PE 552.043v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02016

PAKEITIMAI 1–170 - Pranešimo projektas - investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas Sąjungoje

16-03-2015 REGI_AM(2015)551903 PE 551.903v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01130

PAKEITIMAI 1–57 - Nuomonės projektas - MVĮ ekologiškai tvaraus augimo galimybės

09-03-2015 REGI_AM(2015)551769 PE 551.769v01-00
REGI

Dan NICA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02150

PAKEITIMAI 1 - 14 - Nuomonės projektas - dėl taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projekto: Europos strateginių investicijų fondas (ESIF)

06-03-2015 REGI_AM(2015)551782 PE 551.782v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02570

PAKEITIMAI 1 - 14 - Nuomonės projektas - Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projektas: pasidalijamojo valdymo įsipareigojimų perkėlimas; ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda; tvarus augimas; saugumas ir pilietybė; Europos vaidmuo pasaulyje

06-03-2015 REGI_AM(2015)551785 PE 551.785v01-00
REGI

Victor BOŞTINARU

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02589