Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  AMENDMENTS 8 - 41 - Draft report - Increase of the financial envelope of the Structural Reform Support Programme and adapt its general objective

16-05-2018 REGI_AM(2018)622089 PE 622.089v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/11817

  AMENDMENTS 1 - 50 - Draft report - The impact of EU cohesion policy on Northern Ireland

16-05-2018 REGI_AM(2018)622106 PE 622.106v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/11295

PAKEITIMAI 1–131 - Pranešimo projektas - Sanglaudos politika ir žiedinė ekonomika

12-04-2018 REGI_AM(2018)620811 PE 620.811v01-00
REGI

Davor ŠKRLEC

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/11145

PAKEITIMAI 23–125 - Nuomonės projektas - Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

05-04-2018 REGI_AM(2018)618190 PE 618.190v01-00
REGI

Daniel BUDA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/11646

PAKEITIMAI 1–50 - Nuomonės projektas - Miestų vaidmuo Sąjungos institucinėje sistemoje

05-04-2018 REGI_AM(2018)620775 PE 620.775v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/09427

PAKEITIMAI 1 - 356 - Pranešimo projektas - dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimo Europos Sąjungoje: septintoji Europos Komisijos ataskaita

28-02-2018 REGI_AM(2018)618191 PE 618.191v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/11512

PAKEITIMAI 1–131 - Pranešimo projektas - dėl sanglaudos politikos ir teminio tikslo „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“ (Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 7 punktas) įgyvendinimo

27-02-2018 REGI_AM(2018)618311 PE 618.311v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/11689

PAKEITIMAI 1 - 55 - Nuomonės projektas - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga

01-02-2018 REGI_AM(2018)616878 PE 616.878v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/11299

PAKEITIMAI 1 - 37 - Nuomonės projektas - dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

31-01-2018 REGI_AM(2018)616875 PE 616.875v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/10620

PAKEITIMAI 1 - 173 - Pranešimo projektas - dėl mažiau išsivysčiusių regionų ES

19-12-2017 REGI_AM(2017)615495 PE 615.495v01-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/10527