Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus. Komitetas nustato terminą, kada turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teisėkūros akto projektą ir tik tada jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

PAKEITIMAI 45 - 152 - Nuomonės projektas - dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos

04-02-2015 REGI_AM(2015)546863 PE 546.863v01-00
REGI

Viorica DĂNCILĂ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/00336

PAKEITIMAI 1–38 - Nuomonės projektas - ES 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas – Europos Komisija

12-12-2014 REGI_AM(2014)544360 PE 544.360v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01235

PAKEITIMAI 1 - 48 - Nuomonės projektas - 2013 m. metinė ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

17-11-2014 REGI_AM(2014)541633 PE 541.633v01-00
REGI

Pascal ARIMONT

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01758

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion - Draft amending budget No 3/2014: Revenue from fines and interest payments - revenue from reimbursements and repayments to FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) - Redeployment of appropriations to the European Fisheries Fund - Increase in payment appropriations for commitments corresponding to previous annual budgets - Unforeseen actions in accordance with Article13 of the MFF Regulation - Staff of the European Commission, the Offices, the Committee of the Regions and the European Data Protection Supervisor

19-09-2014 REGI_AM(2014)537531 PE 537.531v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/00478

PAKEITIMAI 1 - 18 - Nuomonės projektas - Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

05-09-2014 REGI_AM(2014)537328 PE 537.328v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/00608