Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  AMENDMENTS 1 - 82 - Draft opinion - Internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European gigabit society and 5G

14-02-2017 REGI_AM(2017)599708 PE 599.708v01-00
REGI

Andrew LEWER

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08474

  AMENDMENTS 19 - 75 - Draft opinion - Promotion of Internet connectivity in local communities

14-02-2017 REGI_AM(2017)599712 PE 599.712v01-00
REGI

Rosa D'AMATO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/07867

  AMENDMENTS 1 - 77 - Draft opinion - Assessment of Horizon 2020 implementation in view of its interim evaluation and the Framework Programme 9 proposal

14-02-2017 REGI_AM(2017)599727 PE 599.727v01-00
REGI

Matthijs van MILTENBURG

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/07114

PAKEITIMAI 1 - 182 - Pranešimo projektas - Tinkamas Europos regionų finansavimo priemonių derinys: finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas ES sanglaudos politikoje

06-02-2017 REGI_AM(2017)599633 PE 599.633v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/06950

PAKEITIMAI 11 - 149 - Nuomonės projektas - Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techniniai patobulinimai

31-01-2017 REGI_AM(2017)597735 PE 597.735v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/07825

PAKEITIMAI 1 - 90 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas - Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai

05-01-2017 REGI_AM(2017)595758 PE 595.758v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

PAKEITIMAI 1–51 - Nuomonės projektas - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga

16-12-2016 REGI_AM(2016)595663 PE 595.663v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08477

PAKEITIMAI 1 - 55 - Nuomonės projektas - 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

13-12-2016 REGI_AM(2016)595664 PE 595.664v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/07185

PAKEITIMAI 1 - 57 - Nuomonės projektas - Žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymas

12-12-2016 REGI_AM(2016)594122 PE 594.122v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05602

PAKEITIMAI 1–78 - Nuomonės projektas - Metinis pranešimas dėl 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės

08-12-2016 REGI_AM(2016)595507 PE 595.507v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/06694