Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus. Komitetas nustato terminą, kada turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teisėkūros akto projektą ir tik tada jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PAKEITIMAI 1 - 53 - Nuomonės projektas - dėl Europos investicijų banko (EIB) 2014 m. metinės ataskaitos

21-10-2015 REGI_AM(2015)569838 PE 569.838v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/03639

PAKEITIMAI 1 - 65 - Nuomonės projektas - Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA)

21-10-2015 REGI_AM(2015)569842 PE 569.842v01-00
REGI

Monika VANA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04399

PAKEITIMAI 1 - 51 - Nuomonės projektas - 2014 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

21-10-2015 REGI_AM(2015)569843 PE 569.843v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/03642

PAKEITIMAI 1 - 29 - Nuomonės projektas - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas

14-09-2015 REGI_AM(2015)567466 PE 567.466v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/03906

PAKEITIMAI 1 - 24 - Nuomonės projektas - Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

03-08-2015 REGI_AM(2015)565057 PE 565.057v01-00
REGI

Maria SPYRAKI

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/03739

PAKEITIMAI 1–214 - Pranešimo projektas - dėl sanglaudos politikos ir marginalizuotų bendruomenių

24-07-2015 REGI_AM(2015)564977 PE 564.977v01-00
REGI

Terry REINTKE

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02313

PAKEITIMAI 1 - 268 - Pranešimo projektas - dėl ES strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono

08-07-2015 REGI_AM(2015)560789 PE 560.789v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02161

PAKEITIMAI 1 - 190 - Pranešimo projektas - dėl sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ peržiūros

07-07-2015 REGI_AM(2015)560908 PE 560.908v01-00
REGI

Fernando RUAS

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02312

PAKEITIMAI 1–123 - Pranešimo projektas - Europos struktūriniai ir investicijų fondai bei patikimas ekonomikos valdymas: Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio įgyvendinimo gairės

22-05-2015 REGI_AM(2015)557243 PE 557.243v01-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01128

PAKEITIMAI 1 - 36 - Nuomonės projektas - 2016 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu

13-05-2015 REGI_AM(2015)557191 PE 557.191v01-00
REGI

Maria SPYRAKI

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/03193