Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus. Komitetas nustato terminą, kada turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teisėkūros akto projektą ir tik tada jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  AMENDMENTS 1 - 162 - Draft report - Cohesion policy in mountainous regions of the EU

28-01-2016 REGI_AM(2016)575218 PE 575.218v01-00
REGI

Iliana IOTOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04826

PAKEITIMAI 1 - 48 - Nuomonės projektas - 2007–2014 m. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla, poveikis ir pridėtinė vertė

21-01-2016 REGI_AM(2016)575212 PE 575.212v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04847

PAKEITIMAI 1 - 69 - Nuomonės projektas - Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją

19-01-2016 REGI_AM(2016)575290 PE 575.290v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05269

PAKEITIMAI 1 - 46 - Nuomonės projektas - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2016 m. metinė augimo apžvalga

19-01-2016 REGI_AM(2016)575295 PE 575.295v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04851

PAKEITIMAI 1–171 - Pranešimo projektas - dėl naujų teritorinio vystymosi priemonių 2014–2020 m. sanglaudos politikoje: integruota teritorinė investicija (ITI) ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP)

17-12-2015 REGI_AM(2015)573173 PE 573.173v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04364

PAKEITIMAI 1–58 - Nuomonės projektas - 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija

16-12-2015 REGI_AM(2015)573203 PE 573.203v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04013

PAKEITIMAI 1 - 53 - Nuomonės projektas - dėl Europos investicijų banko (EIB) 2014 m. metinės ataskaitos

21-10-2015 REGI_AM(2015)569838 PE 569.838v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/03639

PAKEITIMAI 1 - 65 - Nuomonės projektas - Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA)

21-10-2015 REGI_AM(2015)569842 PE 569.842v01-00
REGI

Monika VANA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04399

PAKEITIMAI 1 - 51 - Nuomonės projektas - 2014 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

21-10-2015 REGI_AM(2015)569843 PE 569.843v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/03642

PAKEITIMAI 1 - 29 - Nuomonės projektas - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas

14-09-2015 REGI_AM(2015)567466 PE 567.466v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/03906