Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PAKEITIMAI 1 - 154 - Pranešimo projektas - dėl ES makroregioninių strategijų įgyvendinimo

18-09-2017 REGI_AM(2017)610660 PE 610.660v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/09434

PAKEITIMAI 20 - 240 - Nuomonės projektas - dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

18-09-2017 REGI_AM(2017)610669 PE 610.669v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/10037

PAKEITIMAI 1 - 120 - Nuomonės projektas - Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas

05-09-2017 REGI_AM(2017)609636 PE 609.636v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/09709

BIUDŽETO PAKEITIMAI - 2018 biudžetas

31-08-2017 REGI_AB(2017)609564 PE 609.564v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/09509

PAKEITIMAI 1 - 37 - Nuomonės projektas - Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

24-07-2017 REGI_AM(2017)609366 PE 609.366v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/09509

PAKEITIMAI 1 - 92 - Nuomonės projektas - Euro zonos ekonominė politika

19-07-2017 REGI_AM(2017)608121 PE 608.121v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/10270

PAKEITIMAI 1 - 231 - Pranešimo projektas - dėl sanglaudos politikos priemonių taikymo regionuose reaguojant į demografinius pokyčius

03-07-2017 REGI_AM(2017)606298 PE 606.298v01-00
REGI

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08006

PAKEITIMAI 1 - 3 - Nuomonės projektas - Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įsteigimas

02-06-2017 REGI_AM(2017)605980 PE 605.980v01-00
REGI

Franc BOGOVIČ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/09338

PAKEITIMAI 1–293 - Pranešimo projektas - dėl Europos Sąjungos atokiausių regionų sanglaudos ir plėtros skatinimo. SESV 349 straipsnio taikymas

12-04-2017 REGI_AM(2017)602988 PE 602.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08012

PAKEITIMAI 1–301 - Pranešimo projektas - dėl ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindinių elementų

04-04-2017 REGI_AM(2017)602804 PE 602.804v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08792