Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus. Komitetas nustato terminą, kada turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teisėkūros akto projektą ir tik tada jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  AMENDMENTS 1 - 83 - Draft opinion - Access to Finance for SMEs and increasing the diversity of SME funding in a Capital Markets Union

22-04-2016 REGI_AM(2016)582097 PE 582.097v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05926

  AMENDMENTS 1 - 75 - Draft opinion - Preparation of the post-electoral revision of the MFF 2014-2020: Parliament's input ahead of the Commission's proposal

22-04-2016 REGI_AM(2016)582102 PE 582.102v01-00
REGI

Constanze KREHL

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05330

PAKEITIMAI 1 - 182 - Pranešimo projektas - Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir naujoviškos priemonės

06-04-2016 REGI_AM(2016)580570 PE 580.570v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04828

PAKEITIMAI 1 - 65 - Nuomonės projektas - Kaip kuo geriau pasinaudoti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbo vietų kūrimo galimybėmis?

05-04-2016 REGI_AM(2016)578835 PE 578.835v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05060

PAKEITIMAI 1 - 47 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas - Greitesnis sanglaudos politikos įgyvendinimas

22-03-2016 REGI_AM(2016)580428 PE 580.428v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

PAKEITIMAI 1 - 51 - Nuomonės projektas - Transporto infrastruktūros jungčių ir prieinamumo Vidurio ir Rytų Europoje gerinimas

21-03-2016 REGI_AM(2016)578834 PE 578.834v01-00
REGI

Joachim ZELLER

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05377

PAKEITIMAI 1 - 48 - Nuomonės projektas - Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita

21-03-2016 REGI_AM(2016)580439 PE 580.439v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05820

PAKEITIMAI 1 - 171 - Pranešimo projektas - Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 3 dalyje nurodyto teminio tikslo didinti MVĮ konkurencingumą įgyvendinimas

03-03-2016 REGI_AM(2016)578539 PE 578.539v02-00
REGI

Rosa D'AMATO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04831

PAKEITIMAI 1 - 137 - Pakeitimo projektas - Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai

29-02-2016 REGI_AM(2016)578511 PE 578.511v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04824

PAKEITIMAI 1 - 52 - Nuomonės projektas - Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas, ypač atsižvelgiant į JT neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamąsias pastabas

23-02-2016 REGI_AM(2016)577079 PE 577.079v01-00
REGI

Jens NILSSON

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04640