Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus. Komitetas nustato terminą, kada turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teisėkūros akto projektą ir tik tada jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  AMENDMENTS 1 - 24 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

03-08-2015 REGI_AM(2015)565057 PE 565.057v01-00
REGI

Maria SPYRAKI

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/03739

PAKEITIMAI 1–214 - Pranešimo projektas - dėl sanglaudos politikos ir marginalizuotų bendruomenių

24-07-2015 REGI_AM(2015)564977 PE 564.977v01-00
REGI

Terry REINTKE

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02313

PAKEITIMAI 1 - 268 - Pranešimo projektas - dėl ES strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono

08-07-2015 REGI_AM(2015)560789 PE 560.789v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02161

PAKEITIMAI 1 - 190 - Pranešimo projektas - dėl sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ peržiūros

07-07-2015 REGI_AM(2015)560908 PE 560.908v01-00
REGI

Fernando RUAS

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02312

PAKEITIMAI 1–123 - Pranešimo projektas - Europos struktūriniai ir investicijų fondai bei patikimas ekonomikos valdymas: Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio įgyvendinimo gairės

22-05-2015 REGI_AM(2015)557243 PE 557.243v01-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01128

PAKEITIMAI 1 - 36 - Nuomonės projektas - 2016 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu

13-05-2015 REGI_AM(2015)557191 PE 557.191v01-00
REGI

Maria SPYRAKI

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/03193

PAKEITIMAI 1 - 73 - Nuomonės projektas - Tvaraus judumo miestuose užtikrinimas

13-05-2015 REGI_AM(2015)557207 PE 557.207v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02302

PAKEITIMAI 1–57 - Nuomonės projektas - dėl integruoto požiūrio į kultūros paveldą Europoje

13-04-2015 REGI_AM(2015)554716 PE 554.716v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01739

PAKEITIMAI 1–178 - Pranešimo projektas - Įvairių sričių ES politikos miestų dimensija

26-03-2015 REGI_AM(2015)552043 PE 552.043v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02016

PAKEITIMAI 1–170 - Pranešimo projektas - investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas Sąjungoje

16-03-2015 REGI_AM(2015)551903 PE 551.903v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01130