Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Daugiau
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
Daugiau
 
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
regioninę ir sanglaudos politiką, ypač:
 
a)    Europos regioninės plėtros fondą, Sanglaudos fondą ir kitas Sąjungos regioninės politikos priemones,
 
b)    kitų Sąjungos politikos sričių įtakos ekonominei ir socialinei sanglaudai įvertinimą,
 
c)    Sąjungos struktūrinių priemonių derinimą,
 
d)    atokiausius regionus ir salas bei bendradarbiavimą abipus sienų ir regionų bendradarbiavimą,
 
e)    santykius su Regionų komitetu, regionų bendradarbiavimo organizacijomis ir vietos bei regioninės valdžios institucijomis.
 
2006 m. gruodžio 14 d. pirmininkų sueigos posėdyje buvo nuspręsta į komiteto kompetenciją kaip numanomą sritį įtraukti miestų plėtrą.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje nurodoma, kad Sąjunga „skatina ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą bei valstybių narių solidarumą“. Šiuo tikslu struktūrinių fondų lėšos naudojamos siekiant remti visapusiškai parengtą regioninės plėtros politiką, kurios įgyvendinimas susijęs su kitų sričių, būtent mokslinių tyrimų, energetikos ir transporto, politika.
 
Mano vadovaujamas Regioninės plėtros komitetas atsakingas už tai, kad Sąjunga ir jos valstybės narės plėtotų ekonomikos politiką taip, jog būtų lengviau siekti šio tikslo. Taigi mes glaudžiai bendradarbiaujame su Sąjungai pirmininkaujančia valstybe nare, Taryba, Europos Komisija ir ES patariamaisiais organais, kaip antai Regionų komitetu ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, taip pat su daugeliu kitų regioninių ir vietos organizacijų.
 
50 komiteto nariai ir 50 pavaduojantys nariai atstovauja visoms Europos Parlamento politinėms frakcijoms, o jų koordinatoriai, bendradarbiaudami su komiteto biuru, organizuoja mūsų veiklą.
 
Šiame tinklalapyje rasite išsamią informaciją apie mūsų teisėkūros ir politinę veiklą, taip pat internetu „EP Live“ galėsite stebėti komiteto posėdžius.
 
Danuta Maria HÜBNER