Nariai

 

Nariai

Danuta Maria HÜBNER Pirmininkė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė Lenkija Platforma Obywatelska
 
Georgios STAVRAKAKIS Pirmininko pavaduotojas Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Graikija Panhellenic Socialist Movement
 
Markus PIEPER Pirmininko pavaduotojas Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė Vokietija Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Filiz Hakaeva HYUSMENOVA Pirmininko pavaduotoja Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija Bulgarija Movement for Rights and Freedoms
 
Nikos CHRYSOGELOS Pirmininko pavaduotojas Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas Graikija Ecologist Greens
 
François ALFONSI Narys Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas Prancūzija Partitu di a Nazione Corsa
 
Luís Paulo ALVES Narys Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Portugalija Partido Socialista
 
Charalampos ANGOURAKIS Narys Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji Graikija Communist Party of Greece
 
Giovanni BARBAGALLO Narys Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Italija Partito Democratico
 
Catherine BEARDER Narė Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija Jungtinė Karalystė Liberal Democrats Party
 
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje nurodoma, kad Sąjunga „skatina ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą bei valstybių narių solidarumą“. Šiuo tikslu struktūrinių fondų lėšos naudojamos siekiant remti visapusiškai parengtą regioninės plėtros politiką, kurios įgyvendinimas susijęs su kitų sričių, būtent mokslinių tyrimų, energetikos ir transporto, politika.
 
Mano vadovaujamas Regioninės plėtros komitetas atsakingas už tai, kad Sąjunga ir jos valstybės narės plėtotų ekonomikos politiką taip, jog būtų lengviau siekti šio tikslo. Taigi mes glaudžiai bendradarbiaujame su Sąjungai pirmininkaujančia valstybe nare, Taryba, Europos Komisija ir ES patariamaisiais organais, kaip antai Regionų komitetu ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, taip pat su daugeliu kitų regioninių ir vietos organizacijų.
 
50 komiteto nariai ir 50 pavaduojantys nariai atstovauja visoms Europos Parlamento politinėms frakcijoms, o jų koordinatoriai, bendradarbiaudami su komiteto biuru, organizuoja mūsų veiklą.
 
Šiame tinklalapyje rasite išsamią informaciją apie mūsų teisėkūros ir politinę veiklą, taip pat internetu „EP Live“ galėsite stebėti komiteto posėdžius.
 
Danuta Maria HÜBNER