Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 3 d.

03-10-2019 REGI_OJ(2019)10-03_1 PE641.264v01-00
REGI

 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2019 m. spalio 2 d.

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_1 PE641.266v01-00
REGI

 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2019 m. spalio 2 d.

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_2 PE641.267v01-00
REGI

 

PAKEITIMAI 1 - 41 - Nuomonės projektas Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00
REGI

Younous OMARJEE

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Antradienis, 2019 m. rugsėjo 3 d.

03-09-2019 REGI_OJ(2019)09-03_1 PE640.646v01-00
REGI

 

PROTOKOLAS - Antradienis, 2019 m. rugsėjo 3 d.

03-09-2019 REGI_PV(2019)09-03-1 PE641.079v01-00
REGI

 

BIUDŽETO PAKEITIMAI 2020 biudžetas

29-08-2019 REGI_AB(2019)640650 PE640.650v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Nuomonė dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo

28-08-2019 REGI_AL(2019)640645 PE640.645v01-00
REGI

Younous OMARJEE

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-09-2019