Pranešimai


Kai pranešimo projektas pateikiamas komitetui, nariai iki nustatyto termino gali siūlyti pakeitimus. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Kai pranešimo projektas iš dalies pakeičiamas ir dėl jo galutinai nubalsuojama, jis tampa pranešimu, kuris bus pristatomas plenariniame posėdyje. Šiame puslapyje pateikiami komitete patvirtinti galutiniai pranešimai.
Pranešimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PRANEŠIMAS dėl Europos Centrinio Banko 2018 m. metinės ataskaitos

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

PRANEŠIMAS dėl įgaliojimų patikrinimo

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

PAKEITIMAI

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo

24-01-2020 A9-0008/2020 PE646.834v03-00
ECON

Irene TINAGLI