Pranešimai


Kai pranešimo projektas pateikiamas komitetui, nariai iki nustatyto termino gali siūlyti pakeitimus. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Kai pranešimo projektas iš dalies pakeičiamas ir dėl jo galutinai nubalsuojama, jis tampa pranešimu, kuris bus pristatomas plenariniame posėdyje. Šiame puslapyje pateikiami komitete patvirtinti galutiniai pranešimai.
Pranešimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PRANEŠIMAS dėl Europos Centrinio Banko pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo

09-09-2019 A9-0007/2019 PE639.671v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

PRANEŠIMAS dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko pirmininkės skyrimo

09-09-2019 A9-0008/2019 PE639.816v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

PRANEŠIMAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Airijoje pradžios projekto

09-09-2019 A9-0003/2019 PE638.778v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR