Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d. - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d.

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d. - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d.

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 24 September 2018 - Monday 24 September 2018

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d.

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 24 September 2018 - Monday 24 September 2018

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Tuesday 25 September 2018 - Tuesday 25 September 2018

18-09-2018 CJ16_OJ(2018)09-25_1 PE 627.875v01-00
ECON BUDG

  MINUTES - Thursday 13 September 2018

18-09-2018 BUDG_PV(2018)09-13-1 PE 627.840v01-00
BUDG

Susiję bylos dokumentai. BUDG/8/14489

  AMENDMENTS 580 - 864 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds; Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; and Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market

18-09-2018 ECON_AM(2018)627679 PE 627.679v01-00
ECON

Othmar KARAS, Pervenche BERÈS

Susiję bylos dokumentai. ECON/8/11084

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0230(COD)

  MINUTES - Tuesday 10 July 2018

18-09-2018 CJ10_PV(2018)07-10-1 PE 627.563v01-00
ITRE ENVI

Susiję bylos dokumentai. CJ10/8/13869

  AMENDMENTS 1 - 41 - Draft opinion - on the implementation of the cross-border health care directive

18-09-2018 IMCO_AM(2018)627772 PE 627.772v01-00
IMCO

Maria GRAPINI

Susiję bylos dokumentai. IMCO/8/13377

Dokumentai, susiję su procedūra 2018/2108(INI)