Pagrindžiamosios analizės

Dienos transliacijos

Stebėkite tiesiogiai transliuojamus komiteto posėdžius

Mediateka

17-02-2020 - 17:58
DEVE BUDG AFET Posėdis
17-02-2020 - 16:39
DEVE Posėdis
17-02-2020 - 16:11
ECON Posėdis

Kiti šaltiniai

Seminarai

Praktiniai seminarai sudaro Parlamento nariams galimybę pateikti ekspertams klausimus ir pasikeisti su jais nuomonėmis temomis, susijusiomis su parlamentine veikla arba konkrečiu metu svarbiomis temomis.

Faktų apie ES suvestinės

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontaktai

Politikos skyriai

  • Ekonomikos ir mokslo politika
  • Komitetai: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
  • Struktūrinė ir sanglaudos politika
  • Komitetai: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
  • Piliečių teisės ir konstituciniai reikalai
  • Komitetai: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
  • Biudžeto reikalai
  • Komitetai: BUDG-CONT
  • Užsienio ryšiai
  • Komitetai: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Paramos ekonomikos valdymui skyrius

Europos Parlamento mokslinių tyrimų tarnyba