Pagrindžiamosios analizės

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

16-10-2017 - 15:11
FEMM Posėdis
16-10-2017 - 15:09
TERR Posėdis
16-10-2017 - 15:08
ECON Posėdis

Kiti šaltiniai

Seminarai

Praktiniai seminarai sudaro Parlamento nariams galimybę pateikti ekspertams klausimus ir pasikeisti su jais nuomonėmis temomis, susijusiomis su parlamentine veikla arba konkrečiu metu svarbiomis temomis.

Faktų apie ES

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontaktai

Politikos skyriai

 • Ekonomikos ir mokslo politika
 • Komitetai: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
 • Struktūrinė ir sanglaudos politika
 • Komitetai: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
 • Piliečių teisės ir konstituciniai reikalai
 • Komitetai: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
 • Biudžeto reikalai
 • Komitetai: BUDG-CONT
 • Užsienio ryšiai
 • Komitetai: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Paramos ekonomikos valdymui skyrius

Europos Parlamento mokslinių tyrimų tarnyba

 • Poveikio vertinimas
 • Europos pridėtinė vertė
 • Mokslinė ekspertizė (STOA)