Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimo ir naudojimo

2019/2651(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

atsakingas komitetas

Proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, and on the provisional application of an Agreement with Respect to Time Limitations on Arrangements for the Provision of Aircraft with Crew between the United States of America, the European Union, Iceland, and the Kingdom of Norway

2019/0126(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

atsakingas komitetas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Italija įgaliojama derėtis su Šveicarija dėl susitarimo dėl leidimo vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose ir šį susitarimą sudaryti

2019/0108(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
TRAN

atsakingas komitetas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose

2019/0107(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
TRAN

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

2019/0044(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl civilinės aviacijos saugos

2018/0155(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

2018/0147(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

atsakingas komitetas

Aviacijos saugumo tikrinimo įrangos sertifikavimo Europos Sąjungoje sistema

2016/0236(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
TRAN IMCO

atsakingas komitetas

Conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh su alcuni aspetti dei servizi aerei

2015/0188(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

atsakingas komitetas

Protokolas, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas ES ir Moldovos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas

2015/0035(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

atsakingas komitetas