Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ECON

atsakingas komitetas

Asignavimų perkėlimas Nr. DEC 1/2018. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/2253(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Asignavimų perkėlimas Nr. INF 2/2018. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/2252(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Asignavimų perkėlimas Nr. V/AB-13/A/18. Audito Rūmai

2018/2250(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Asignavimų perkėlimas Nr. V/AB-12/A/18. Audito Rūmai

2018/2249(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Asignavimų perkėlimas Nr. V/AB-11/C/18. Audito Rūmai

2018/2248(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Prašymas atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą

2018/2247(IMM) Imunitetas
JURI

atsakingas komitetas

Asignavimų perkėlimas Nr. INFO 01/2018. III skirsnis – Komisija

2018/2242(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Règlement délégué de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

2018/2896(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
PECH

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą demersinių išteklių žvejybą Šiaurės jūroje, įgyvendinimo 2019–2021 m. nuostatos

2018/2895(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
PECH

atsakingas komitetas