Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Asignavimų perkėlimas Nr. 3/2018. Europos ombudsmenas

2018/2229(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Asignavimų perkėlimas Nr. 1/2018 – Europos išorės veiksmų tarnyba

2018/2228(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklo įsteigimas

2018/0328(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
ITRE

atsakingas komitetas

Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

2018/0332(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
TRAN

atsakingas komitetas

Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2018. Regionų komitetas

2018/2227(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Asignavimų perkėlimas Nr. V/AB-10/C/18. Audito Rūmai

2018/2226(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Asignavimų perkėlimas Nr. DEC 20/2018. III skirsnis – Komisija

2018/2224(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Asignavimų perkėlimas Nr. DEC 21/2018. III skirsnis – Komisija

2018/2225(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

atsakingas komitetas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Portugalijos paraišką „EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“

2018/2223(BUD) Biudžeto sudarymo procedūra
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atsakingas komitetas

2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimas

2018/0322(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
REGI

atsakingas komitetas