Jaunākās ziņas

Studies' Alert

29-05-2015 - 11:43
Study Policy Department C - AFCO

Candidate selection procedures for the European elections

This study was prepared by the Centre d'étude de la vie politique (Cevipol), part of the Institute for European Studies (IEE) and the Faculté des sciences sociales et politiques (FSP) of the Université libre de Bruxelles (ULB). It provides a systematic and thorough account of candidate selection procedures for the European elections. It covers four aspects: (1) a general overview of candidate selection procedures in the major parties of all EU Member States; (2) a detailed account of the candidate selection procedures for a sample of countries/parties, based on an analysis of the formal and informal practices; (3) an investigation into the relations between national political parties, political groups in the EP, and the European political parties; and (4) the provision of recommendations as to how to improve the democratic quality of candidate selection for the European elections.

Nepalaidiet garām

The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon

29-05-2015 - 11:09
AFCO poster

On 26.05.2015 the AFCO committee held a hearing on "The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon" in Brussels, where the Union sectorial policies were examined, as well as aspects of democracy, accountability and of the institutional set-up of the EU.

Economic governance: institutional aspects and the role of the Eurogroup

29-05-2015 - 10:50
ECON-AFCO hearing

On Tuesday 5 May 2015 (9.30-12.30), AFCO and ECON Committees organised a joint hearing on "the institutional aspects of the new rules on economic governance and the role of the Eurogroup". Academic experts presented their views with MEPs on the role of the Eurogroup in the economic governance framework and on the institutional aspects of governance of the Eurozone by the Eurogroup: a democratic challenge.

The AFCO then continued with its ordinary meeting from 15:00 until 18:30 (draft agenda below)

Noderīgi dokumenti

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

26-05-2015 - 09:14
AFCO Sanāksme
05-05-2015 - 15:07
AFCO Sanāksme

Ievadvārdi

Ms Danuta Hübner

Esiet sveicināti Konstitucionālo jautājumu komitejas tīmekļa vietnē!

2014.-2019. g. sasaukumā galveno vērību veltīsim tiem institucionālajiem aspektiem, kas nosaka ES nākotni. Mēs turpināsim vērtēt Lisabonas līgumā paredzēto jauninājumu īstenošanu un šā novērtējuma rezultātus izmantosim par pamatu turpmākajām norisēm. Šā līguma reformas nepieciešamību apsvērt palīdzēs arī pēc 2008. gada krīzes veikto pasākumu novērtējums. Šai reformai varētu būt divi mērķi: ES tiesiskajā regulējumā iekļaut starpvaldību Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā, kam varētu būt vajadzīgs izdarīt līguma grozījumus, un eurozonas ekonomiskajai pārvaldībai piešķirt demokrātisko leģitimitāti. Viens no sarežģītākajiem jautājumiem ir nodrošināt, lai ciešāka euro zonas integrācija neapdraudētu ES integritāti.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

Saites