Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Next meeting

Monday 7 July 2014, 15.00 – 18.30
Brussels
 

   
 
Nepalaidiet garām
 
Latest study / note requested by the committee

COMAGRI Delegation in Bavaria

 
Papildu informācija
 
Latest studies / notes requested by the committee

CAP 2014-2020 Tools to Enhance Family Farming: Opportunities and Limits

 
Papildu informācija
 
Latest studies / notes requested by the committee:

Family Farming in Europe: Challenges and Prospects

 
Papildu informācija
 
 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
AGRI 07-04-2014 - 18:55  

A deal with the EU Council of Ministers on measures to boost sales of EU farm produce within the EU and abroad and to restore consumer confidence in the event of market disruptions was approved by the Agriculture Committee on Monday.

Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 1. kopējās lauksaimniecības politikas darbību un attīstību;
 2. lauku attīstību, ieskaitot attiecīgo finanšu instrumentu darbību;
 3. likumdošanu šādās jomās:
  1. veterinārijā un augu veselības jautājumos, dzīvnieku barībā, ar nosacījumu, ka šie pasākumi nav paredzēti aizsardzībai pret cilvēku veselības apdraudējumu,
  2. lopkopībā un dzīvnieku labturībā;
 4. lauksaimniecības produktu kvalitātes uzlabošanu;
 5. lauksaimniecības izejvielu piegādēm;
 6. Kopienas Augu šķirņu biroju;
 7. mežsaimniecību.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Laipni lūdzam Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā!
 
 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas (COMAGRI) galvenais pienākums ir izskatīt un vajadzības gadījumā grozīt Eiropas Komisijas ierosinātos tiesību aktu priekšlikumus, sagatavojot ziņojumus par lauksaimniecības un lauku attīstības jomu, kurus pēc tam plenārsēdē pieņem Eiropas Parlaments. Šajā komitejā ir 45 locekļi un tikpat daudz aizstājēju. Daudzi no viņiem ir īpaši saistīti ar lauksaimniecības jomu izcelsmes vai iepriekšējo darba pienākumu dēļ.
 
Mūsu komitejas pienākumi ir svarīgāki nekā jebkad, jo Eiropas Parlamentam kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir pilnvaras kopīgi ar ES lauksaimniecības ministru padomi pieņemt lēmumus par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP).
 
Esat laipni aicināti iepazīties ar mūsu tīmekļa vietni, kurā atradīsiet vajadzīgo informāciju par mūsu veikto darbu (saiti uz mūsu komitejas sanāksmēm, kas tiek straumētas tiešsaistē, lejuplādējamus ziņojumu projektus un citus sanāksmes dokumentus, sanāksmju darba kārtības un darba kalendāru, citus failus, komitejas locekļu kontaktinformāciju u.c.).
 
Paolo De Castro
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas priekšsēdētājs