Jaunākās ziņas

Next AGRI meetings: 29-30 May 2017

17-05-2017 - 09:29

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Šīsdienas pārraides

15:00 / 18:30 AGRI

Iepriekšējās plenārsesijas

15-05-2017 - 19:12
AGRI Sanāksme
03-05-2017 - 09:05
AGRI Sanāksme

Ievadvārdi

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (AGRI) ir atbildīga par Eiropas Komisijas darba kontroli lauksaimniecības politikas jomā. Pildot šīs funkcijas, komiteja galvenokārt sagatavo ziņojumus par tiesību aktu priekšlikumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes koplēmuma procedūra un kuri jāpieņem plenārsēdē.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites