Jaunākās ziņas

Next AGRI meetings: 5 and 12-13 October 2015

30-09-2015 - 09:57

Nepalaidiet garām

EU Forest Strategy: extra AGRI meeting with Commissioner Hogan on 5 October

29-09-2015 - 11:54
Commissioner Phil Hogan

Study: Overview of the Agricultural Inputs Sector in the EU

21-09-2015 - 13:00
AGRI study

This study analyzes the seed, feed, energy, fertilizer, and plant protection agents farm input sectors from two perspectives: the demand side and the supply side. Average input shares in the EU-27 for seeds and fertilizers declined while they increased for feeds. Market concentration is the largest in the plant protection agents sector followed by the energy sector, and lowest in the feed sector.

Hearing on the Territorial Implementation of the CAP - 15 September 2015

21-09-2015 - 13:00
CAP Territorial implementation

Noderīgi dokumenti

Šīsdienas pārraides

19:00 / 22:30 AGRI

Iepriekšējās plenārsesijas

15-09-2015 - 15:12
AGRI Sanāksme
15-09-2015 - 09:16
AGRI Sanāksme

Ievadvārdi

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (AGRI) ir atbildīga par Eiropas Komisijas darba kontroli lauksaimniecības politikas jomā. Pildot šīs funkcijas, komiteja galvenokārt sagatavo ziņojumus par tiesību aktu priekšlikumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes koplēmuma procedūra un kuri jāpieņem plenārsēdē.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites