Jaunākās ziņas

Next AGRI meetings: 3 September and 14-15 September 2015

20-07-2015 - 13:53

Nepalaidiet garām

Latest study requested by the Committee

24-08-2015 - 15:10
COMAGRI Delegation to Savoie and Haute Savoie.jpg

COMAGRI delegation to Savoie and Haute-Savoie

(Lasīt tālāk)


Agriculture priorities of the Latvian Presidency

14-01-2015 - 11:24
LV presidency logo

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

03-09-2015 11:00 / 12:30 AGRI

Iepriekšējās plenārsesijas

16-07-2015 - 09:16
AGRI Sanāksme
15-07-2015 - 15:07
AGRI Sanāksme

Ievadvārdi

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (AGRI) ir atbildīga par Eiropas Komisijas darba kontroli lauksaimniecības politikas jomā. Pildot šīs funkcijas, komiteja galvenokārt sagatavo ziņojumus par tiesību aktu priekšlikumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes koplēmuma procedūra un kuri jāpieņem plenārsēdē.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites