Jaunākās ziņas

Next AGRI meetings: 22/23 - 29 November 2017

14-11-2017 - 10:25

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

20-11-2017 15:00 / 18:30 ENVI AGRI ITRE PETI
22-11-2017 09:00 / 12:30 AGRI
23-11-2017 09:00 / 13:00 AGRI

Iepriekšējās plenārsesijas

13-11-2017 - 19:07
AGRI Sanāksme
09-11-2017 - 09:07
AGRI Sanāksme
06-11-2017 - 15:14
AGRI Sanāksme

Ievadvārdi

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (AGRI) ir atbildīga par Eiropas Komisijas darba kontroli lauksaimniecības politikas jomā. Pildot šīs funkcijas, komiteja galvenokārt sagatavo ziņojumus par tiesību aktu priekšlikumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes koplēmuma procedūra un kuri jāpieņem plenārsēdē.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites