Sākums

 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1. Savienības ieņēmumu un izdevumu daudzgadu finanšu programmu un Savienības pašas resursu sistēmu;
2. Parlamenta budžeta prerogatīvām, proti, Savienības budžetu, kā arī sarunām par iestāžu nolīgumu un tā piemērošanu šajā jomā;
3. Parlamenta tāmi saskaņā ar Reglamentā noteikto procedūru;
4. decentralizēto struktūru budžetu;
5. Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību, kas neietilpst Eiropas ekonomiskajā pārvaldībā;
6. Eiropas Attīstības fonda iekļaušanu budžetā, neskarot tās komitejas pilnvaras, kas ir atbildīga par ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu;
7. Savienības tiesību aktu finansiālo ietekmi un to samērīgumu ar daudzgadu finanšu programmu, neskarot attiecīgo komiteju kompetences;
8. kārtējā budžeta izpildes gaitu un izpildes novērtēšanu, neskatoties uz Reglamenta 95. panta 1. punktu, apropriāciju pārvietošanu, ar štatu sarakstiem saistītajām procedūrām, administratīvajām apropriācijām un viedokļiem saistībā ar ēku celtniecības projektiem, kuriem ir nozīmīga finansiāla ietekme;
9. Finanšu regulu, atskaitot jautājumus, kas saistīti ar budžetu izpildi, pārvaldi un kontroli.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Ievadvārdi
 
 

Godātie apmeklētāji!
 
Esiet sveicināti Eiropas Parlamenta, kas ir viena no abām Eiropas Savienības budžeta lēmējiestādēm, Budžeta komitejas tīmekļa vietnē! Budžeta komiteja, kurā darbojas 41 pilntiesīgais loceklis un tikpat aizstājēju, izskata Eiropas Savienības budžetu, diskutē par to, izdara tajā grozījumus un kopīgi ar Ministru padomi to apstiprina.
 
Parlamentu izveides mērķis Eiropas Savienības dalībvalstīs, neraugoties uz tiem uzticēto likumdošanas funkciju, bija balsojot vienoties par nodokļiem. Pati Eiropas Savienība nodokļus pagaidām vēl neiekasē — tas joprojām ir dalībvalstu kompetencē, gaidot jauno pašu resursu sistēmu. Taču Eiropas Savienībai ir budžets, kas ļauj tai īstenot savu politiku un nodrošināt ES iestāžu pienācīgu darbību.
 
Aizrautīgi veltīšu visu savu enerģiju un pieredzi, lai Eiropas Savienības budžetu padarītu par ticamu instrumentu izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai. Šajā sakarībā esmu iecerējis panākt, lai līdz brīdim, kad norisināsies daudzgadu finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšana, būtu rezultatīvi noslēgušās atkārtotas sarunas ar Padomi. Mūs gaida darbs arī tādās svarīgās jomās kā eirozonas budžets, patiesas pašu resursu sistēmas izveide vai arvien aktuālais jautājums par neizpildītajām saistībām. Budžeta komiteja apņemas aktīvi pildīt savu lomu, lai iedvestu Eiropai jaunu sparu un no jauna piešķirtu tai jēgu.
 
Novēlu Jums patīkamu tīmekļa vietnes apmeklējumu!
 
Jean Arthuis