Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on 3 & 4 November in Brussels.

   
 
Nepalaidiet garām
 
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

On 2 October 2014 the Committee on Budgets (BUDG), together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI) held a Joint Hearing of the Vice-President designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva.
 
The hearing began with an opening statement of the Commissioner-designate outlining the main priorities in her prospective portfolio and the initiatives she considered putting forward during her mandate. Following her introductory remarks, Ms Georgieva replied to questions from Members of the three Committees. Following the hearing, Coordinators met to evaluate the Commissioner-designate. Recordings of the hearing are available via the link below.

   
 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
BUDG 13-10-2014 - 17:02  

Over 3,100 workers made redundant by Peugeot Citroën Automobiles (PSA) in France and crude steel producer Carsid SA Belgium are to get EU aid worth €13.5 million to help them to find or create new jobs. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid, approved by Budgets Committee MEPs on Monday, still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:43  

Over a thousand former workers at firms producing metals in Communidad Valenciana (Spain) and cars around Genk (Belgium) should get EU aid to help them find new jobs, the Budgets Committee recommended on Tuesday. The proposed European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still needs to be approved by both Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:31  

Figures detailing 2015 budget funding for the EU’s priority growth and jobs policies, education - including the EU's Erasmus+ student mobility programme - and its humanitarian and support work in war-stricken and neighbouring zones were approved by Budgets Committee MEPs on Tuesday. These figures will be put to a vote by Parliament as a whole at the October plenary session.

BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1. Savienības ieņēmumu un izdevumu daudzgadu finanšu programmu un Savienības pašas resursu sistēmu;
2. Parlamenta budžeta prerogatīvām, proti, Savienības budžetu, kā arī sarunām par iestāžu nolīgumu un tā piemērošanu šajā jomā;
3. Parlamenta tāmi saskaņā ar Reglamentā noteikto procedūru;
4. decentralizēto struktūru budžetu;
5. Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību, kas neietilpst Eiropas ekonomiskajā pārvaldībā;
6. Eiropas Attīstības fonda iekļaušanu budžetā, neskarot tās komitejas pilnvaras, kas ir atbildīga par ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu;
7. Savienības tiesību aktu finansiālo ietekmi un to samērīgumu ar daudzgadu finanšu programmu, neskarot attiecīgo komiteju kompetences;
8. kārtējā budžeta izpildes gaitu un izpildes novērtēšanu, neskatoties uz Reglamenta 95. panta 1. punktu, apropriāciju pārvietošanu, ar štatu sarakstiem saistītajām procedūrām, administratīvajām apropriācijām un viedokļiem saistībā ar ēku celtniecības projektiem, kuriem ir nozīmīga finansiāla ietekme;
9. Finanšu regulu, atskaitot jautājumus, kas saistīti ar budžetu izpildi, pārvaldi un kontroli.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Ievadvārdi
 
 

Godātie apmeklētāji!
 
Esiet sveicināti Eiropas Parlamenta, kas ir viena no abām Eiropas Savienības budžeta lēmējiestādēm, Budžeta komitejas tīmekļa vietnē! Budžeta komiteja, kurā darbojas 41 pilntiesīgais loceklis un tikpat aizstājēju, izskata Eiropas Savienības budžetu, diskutē par to, izdara tajā grozījumus un kopīgi ar Ministru padomi to apstiprina.
 
Parlamentu izveides mērķis Eiropas Savienības dalībvalstīs, neraugoties uz tiem uzticēto likumdošanas funkciju, bija balsojot vienoties par nodokļiem. Pati Eiropas Savienība nodokļus pagaidām vēl neiekasē — tas joprojām ir dalībvalstu kompetencē, gaidot jauno pašu resursu sistēmu. Taču Eiropas Savienībai ir budžets, kas ļauj tai īstenot savu politiku un nodrošināt ES iestāžu pienācīgu darbību.
 
Aizrautīgi veltīšu visu savu enerģiju un pieredzi, lai Eiropas Savienības budžetu padarītu par ticamu instrumentu izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai. Šajā sakarībā esmu iecerējis panākt, lai līdz brīdim, kad norisināsies daudzgadu finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšana, būtu rezultatīvi noslēgušās atkārtotas sarunas ar Padomi. Mūs gaida darbs arī tādās svarīgās jomās kā eirozonas budžets, patiesas pašu resursu sistēmas izveide vai arvien aktuālais jautājums par neizpildītajām saistībām. Budžeta komiteja apņemas aktīvi pildīt savu lomu, lai iedvestu Eiropai jaunu sparu un no jauna piešķirtu tai jēgu.
 
Novēlu Jums patīkamu tīmekļa vietnes apmeklējumu!
 
Jean Arthuis