Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next meeting of the Committee on Budgets will take place in Brussels on Thursday 10 April, from 09:00 to 12:30, in room ASP 5G3.

   
 
Nepalaidiet garām
 
BUDG – 2015 budgetary estimates for the European Parliament: committee vote

The committee on Budgets will discuss and vote the report regarding the budget estimates for the European Parliament for the financial year 2015 during its next meeting of 10.04.14. A new study on partially self-financed EU agencies and the principle of fee-setting will also be presented at the same meeting.

   
Study "EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration"

EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration

 
Papildu informācija
 
In-depth analysis "EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact"

EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact

 
Papildu informācija
 
 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
BUDG 10-04-2014 - 13:08  

An extra €150 million for urgent humanitarian aid and food assistance and €37 million for the Instrument for Democracy and Human Rights for this year was approved by Parliament’s Budgets Committee on Thursday. This will enable the European Commission to pay the most urgent bills, but payment problems in the external action field will surely recur in the course of this year, MEPs said.

BUDG 01-04-2014 - 10:35  

1400 Italian and Spanish workers should get EU support to try and get back on to the labour market after losing their jobs. Parliament's budgets committee approved €5 million from the European Globalisation Adjustment Fund on Tuesday. The decision still needs to be endorsed by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
  1. Eiropas Savienības ieņēmumu un izdevumu daudzgadu finanšu programmu un Eiropas Savienības pašas resursu sistēmu;
  2. Parlamenta budžeta prerogatīvām, proti, Eiropas Savienības budžetu, kā arī sarunām par iestāžu nolīgumu un tā piemērošanu šajā jomā;
  3. Parlamenta tāmi saskaņā ar Reglamentā noteikto procedūru;
  4. decentralizēto struktūru budžetu;
  5. Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību;
  6. Eiropas Attīstības fonda iekļaušanu budžetā, neskarot tās komitejas pilnvaras, kas ir atbildīga par ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu;
  7. Kopienas tiesību aktu finansiālo ietekmi un to samērīgumu ar daudzgadu finanšu programmu, neskarot attiecīgo komiteju kompetences;
  8. kārtējā budžeta izpildes gaitu un izpildes novērtēšanu, neskatoties uz Reglamenta 78. panta 1. punktu, apropriāciju pārvietošanu, ar amata sarakstiem saistītajām procedūrām, administratīvajām apropriācijām un viedokļiem saistībā ar ēku celtniecības projektiem, kuriem ir nozīmīga finansiāla ietekme;
  9. Finanšu regulu, atskaitot jautājumus, kas saistīti ar budžetu izpildi, pārvaldi un kontroli.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Esiet sveicināti!
 
Laipni lūdzam Eiropas Parlamenta Budžeta komitejas vietnē.
 
Parlamentam piešķirto pirmo pilnvaru vidū bija budžeta pilnvaras, un tās tika vēl vairāk nostiprinātas, stājoties spēkā Lisabonas līgumam. Eiropas Parlaments un Padome patlaban līdztiesīgi piedalās visu to izdevumu apstiprināšanā, kas iekļauti Eiropas Savienības gada budžetā.
 
Budžeta komiteja, kurā darbojas 43 EP deputāti un tikpat daudz komitejas locekļu aizstājēju, galvenokārt ir atbildīga par Parlamenta nostājas izstrādi par ES gada budžetu (2012. finanšu gadā — EUR 147,2 miljardi saistību sadaļā un EUR 129,1 miljards maksājumu sadaļā).
 
Turklāt Budžeta komiteja ir arī atbildīga par sarunu sagatavošanu par daudzgadu finanšu shēmu (jeb finanšu perspektīvu), ar ko nosaka ikgadējo budžeta procedūru norisi 7 gadu periodam. Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, kurā atkārtoti tika uzsvērts, ka ES budžets ir pilnībā jāfinansē no pašu resursiem, Budžeta komiteja patlaban izstrādā vairākus svarīgus likumdošanas priekšlikumus, kuru mērķis ir atjaunot reālus ienākumus ES budžetā.
 
Šajā vietnē varēs atrast noderīgu un regulāri atjauninātu informāciju par Budžeta komitejas darbu. Jūs tiekat arī laipni aicināti vērot mūsu sanāksmes EP tiešraidē (EP live).
 
Patīkamu apmeklējumu!
 
Alain Lamassoure