Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
The next CULT Committee meeting

The constituent meeting will take place in Brussels on Thursday, 10 July 2014.
 
 

 
Papildu informācija
 
 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
CULT 10-04-2014 - 15:27  

An informal deal with Council on revised rules to help member states recover cultural objects unlawfully removed from their territory was endorsed by the Culture and Education Committee on Thursday by 14 votes to one.

Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1.    Eiropas Savienības kultūras aspektiem, it īpaši:
a)    zināšanu uzlabošanu un kultūras izplatīšanu,
b)    kultūras un valodu daudzveidības aizsardzību un veicināšanu,
c)    kultūras mantojuma saglabāšanu un aizsardzību, kultūras apmaiņu un māksliniecisko jaunradi;
 
2.    Eiropas Savienības izglītības politiku, ieskaitot Eiropas Augstākās izglītības telpu, Eiropas skolu
       sistēmas un mūžizglītības veicināšanu;
 
3.    audiovizuālo politiku un kultūras un izglītības aspektiem informācijas sabiedrībā;
 
4.    jaunatnes politiku un sporta un brīvā laika pavadīšanas politikas attīstīšanu;
 
5.    informācijas un plašsaziņas līdzekļu politiku;
 
6.    sadarbību ar trešām valstīm kultūras un izglītības jomās un attiecībām ar atbilstošām starptautiskām organizācijām un iestādēm.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Sveicināti Kultūras un izglītības komitejas vietnē! Šeit jūs atradīsiet informāciju par mūsu darbu — piemēram, mūsu turpmāko sanāksmju programmas vai ziņojuma projektus un to grozījumus — un informāciju par Komitejas locekļiem, lai jūs varētu sazināties ar jebkuru no viņiem tiešā veidā. Jūs arī varat sekot Komitejas sanāksmju gaitai tiešraidē.
 
Mūsu komiteja Parlamentā ir atbildīga par izglītības, kultūras, jaunatnes lietām un sporta jautājumiem, kā arī kultūras un izglītības aspektiem ES plašsaziņas līdzekļu politikā. Tai ir tāda pati loma kā dalībvalstu valdībām, pieņemot jaunus tiesību aktus un uzraugot ES programmas šajās jomās. Šeit ietilpst Mūžizglītības programma, no kuras tiek apmaksāta studentu apmaiņas programma „Erasmus”, programma „Kultūra 2007”, ar kuru tiek atbalstītas Eiropas Kultūras galvaspilsētas, un programma „MEDIA 2007”, kura ir palīdzējusi finansēt daudzas veiksmīgas Eiropas filmas, piemēram, filmu „Graustu miljonārs”. Komiteja arī regulāri rīko atklātas izskatīšanas, lai par sava darba aspektiem saņemtu ekspertu viedokli.
 
Esmu lepna ieņemt šīs komitejas priekšsēdētājas amatu un ceru, ka šī tīmekļa vietne jums ļaus vieglāk sekot līdzi tās darbam.
 
Doris Pack
Priekšsēdētāja, Kultūras un izglītības komiteja