Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Constitutive Meeting elects Linda McAvan as DEVE Chair

On 7 July the newly constituted Committee on Development (DEVE) elected Linda McAvan (Socialists and Democrats, UK) as Chair by acclamation. In addition to the Chair, the committee Bureau will be composed of Maurice Ponga (EPP, France) as 1st Vice Chair, Paavo Väyrynen (ALDE, Finland) as 2nd Vice Chair as well as Kostas Chrysogonos (GUE, Greece) and Nirj Deva (ECR, UK) as 3rd and 4th Vice Chair respectively. The first business meeting of the committee will take place 22 July.
 
 

   
 
Nepalaidiet garām
 
DEVE meeting 22 July: Italian Presidency, Budget 2015, European Year for Development

In its meeting on 22 July (15:00-18:30 CET), the Committee on Development (DEVE) will examine the budget lines for development and humanitarian aid as proposed by Council and Commission for the 2015 EU Budget. MEPs will exchange with the Italian Vice-Minister of Foreign Affairs, Mr Lapo Pistelli (photo), on its priorities and discuss major trends and issues in EU development policy with the responsible Director General of the Commission (DG DEVCO) and the Chief Operating Officer of the European External Action Service. Finally Members will hear about and discuss preparations for 2015 as the European Year for Development.

   
2013/2014 Legislation negotiated by the Development Committee

Over the last few months of the 7th parliamentary term the Committee on Development has prepared and negotiated several legal acts:
 
The Development Cooperation Instrument (2014-2020) was adopted in December after long and sometimes difficult negotiations with Council and Commission.
 
Negotiations on the establishment of the EU Aid Volunteers initiative were concluded in December and the Regulation adopted in plenary 25 February.
 
Finally, a decision to declare 2015 the European Year for Development was agreed between Council and Parliament in early February and adopted by plenary and signed in April (photo).
 
The three legal acts have all been published in the Official Journal and can be consulted in all languages via the links below.

   
 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
LIBE DEVE AFCO FEMM ECON ENVI EMPL TRAN 23-07-2014 - 12:35  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1. Savienības attīstības un sadarbības politikas veicināšanu, īstenošanu un pārraudzību, it īpaši par:
a) politisko dialogu ar attīstības valstīm divpusēji un attiecīgajās starptautiskajās organizācijās un parlamentu sadarbības forumos,
b) palīdzību jaunattīstības valstīm un sadarbības līgumiem ar tām, jo īpaši efektīvu atbalsta finansēšanu un izpildes novērtēšanu, tostarp saistībā ar nabadzības izskaušanu,
c) dalībvalstu politikas un Savienības līmenī īstenotās politikas attiecību pārraudzību,
d) demokrātisko vērtību, labas pārvaldības un cilvēktiesību veicināšanu jaunattīstības valstīs,
e) konsekventas politikas īstenošanu, pārraudzību un virzību saistībā ar attīstības politiku;
 
2. visu to darbību likumdošanas aspektiem, plānošanu un kontroli, kas veiktas saistībā ar Attīstības sadarbības instrumentu (ASI), Eiropas Attīstības fondu (EAF) — ciešā sadarbībā ar valstu parlamentiem — un Humānās palīdzības instrumentu, kā arī visiem jautājumiem, kuri attiecas uz humāno palīdzību jaunattīstības valstīs un politiku, kas šos jautājumus nosaka;
3. jautājumiem saistībā ar ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu un attiecībām ar atbilstošajām struktūrām;
4. jautājumiem saistībā ar aizjūras zemēm un teritorijām (AZT);
5. Parlamenta iesaistīšanos vēlēšanu novērošanas misijās, kad nepieciešams, sadarbībā ar citām atbilstošām komitejām un delegācijām.
 
Komiteja koordinē parlamentu sadarbības un ad hoc delegāciju darbu, kas ietilpst tās kompetencē.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Available soon