Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
 • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
 • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Nepalaidiet garām
 
Plenary vote on ECON reports

The following ECON reports will be voted in Plenary in April II in Strasbourg:
 
 • Single Resolution Mechanism
 • Markets in financial instruments and amendment of the EMIR Regulation on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
 • Markets in financial instruments and repeal of Directive 2004/39/EC
 • UCITS V
 • Securities settlement and central securities depositories
 • Payment Accounts
 • Key information documents for investment products
 • Statistics in trade
 • Actions for damages

   
Possible adoption by Lithuania of the euro

Lithuania is the next Member State expected to adopt the euro, as of 1 January 2015.  The standard decision-making procedure in Council during June and July involves the consultation of the European Parliament which is particularly challenging this year due to European Parliament elections.
While the formal decision has to be taken by the new incoming ECON and Parliament, the current ECON Committee is undertaking most of the substantial preparation of the procedure. This informal preparatory work under the Rapporteur Mr Werner Langen (EPP, DE) is now progressing towards a vote of the informal ECON report on 7 April. This report will not be tabled to Plenary under this Parliament but remain unfinished business with a de facto political ECON mandate that will need to be reconfirmed by the new ECON committee. The new Parliament and new ECON will have to formally deal with this file as a matter of urgency in the beginning of July, towards an adoption in Plenary on 14-17 July 2014.
 
Monday, 7 April, room JAN 4Q2

   
“The prospects of establishing a debt redemption fund and introducing Eurobills"

Following a request by the European Parliament, in 2013 a Commission Expert Group on "The prospects of establishing a debt redemption fund and introducing Eurobills" was set up under the chairmanship of Ms Tumpel-Gugerell, former Member of the Governing Board of the European Central Bank.
This Public Hearing was the first occasion to present the Expert Group's final report to the general public. On top of the Chairwoman, four other members of the expert group were also present and gave some comments on their joint report.
 
Tuesday, 1 April from 15:00-17:00, room PHS 3C50

   
ECON delegations to Poland and to Washington

An ECON delegation visited Warsaw on 24/25 March to assess Poland's progress towards euro adoption. Members held exchanges with the Polish Government, the Parliament, the Central Bank, the Financial Supervision Authority, and representatives of banking sector, employers and trade unions.
 
An ECON delegation visited Washington on 24-26 March to discuss financial services regulation, the role of fin. services in TTIP, macro-economic policies and the fight against tax evasion. Members held exchanges with Members of Congress, US Treasury and US supervisory authorities, and think tanks.

 
Papildu informācija
 
 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

ECON 20-03-2014 - 13:14  

Anyone legally residing in the EU should have the right to open a basic payment account, and this right should not be denied on grounds of nationality or place of residence, Parliament's negotiators and the Council representatives agreed on Thursday. Fees and rules for all payment accounts should be transparent and comparable and it should be easy to switch to another payment account that offers better terms, under the agreed new rules.

ECON 20-03-2014 - 11:12  

European Parliament negotiators on Thursday reached a deal with their member state counterparts on the single resolution mechanism to deal with failing banks. Many elements fell into place early in the morning after 16 hours of talks. The elements agreed will help to ensure that the system cannot become a hostage to political power games and can deliver swift and credible decisions.

Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1.    Eiropas Savienības ekonomikas un monetāro politiku, Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības un Eiropas monetārās un finansiālās sistēmas darbību (ieskaitot attiecības ar attiecīgajām iestādēm vai organizācijām);
 
2.    kapitāla un maksājumu brīvu apriti (pārrobežu maksājumi, vienota maksājumu telpa, maksājumu bilance, kapitāla aprite un aizņēmumu un aizdevumu politika, tāda kapitāla aprites kontrole, kuram ir izcelsme trešā valstī, pasākumi Eiropas Savienības kapitāla eksporta veicināšanai);
 
3.    starptautisko monetāro un finansiālo sistēmu (ieskaitot attiecības ar finanšu iestādēm un organizācijām);
 
4.    konkurences noteikumiem un noteikumiem par valsts vai sabiedriskā sektora atbalstu;
 
5.    fiskālajiem noteikumiem;
 
6.    finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu reglamentēšanu un uzraudzību, ieskaitot finanšu atskaites, revīziju, grāmatvedības noteikumus, uzņēmumu vadību un citus jautājumus saistībā ar uzņēmumu tiesībām, kuri īpaši attiecas uz finanšu pakalpojumiem.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Eiropas Parlaments ir ietekmīgs spēks Eiropas politikas virzības noteikšanā, savukārt Ekonomikas un monetārajai komitejai (ECON) ir svarīga nozīme Parlamenta darbā. Tā atbild par tādiem jautājumiem kā ES ekonomikas un monetārā politika, nodokļu un konkurences politika, kapitāla brīva kustība un finanšu pakalpojumu reglamentēšana (banku, apdrošināšanas sabiedrību un pensijas fondu darbība, aktīvu/fondu pārvaldība, grāmatvedības un starptautiskās monetārās un finanšu sistēmas u. c.). Turklāt, ņemot vērā to, ka parlamentārais darbs notiek galvenokārt komiteju līmenī, tieši ECON ir tā komiteja, kas risina lielāko daļu Parlamentam uzticēto uzdevumu tik svarīgajās ekonomikas un monetārās politikas jomās. Šā iemesla dēļ ECON ir noteicošā loma Parlamenta darbā jautājumos, kas saistīti ar pašreizējo ekonomikas un finanšu krīzi, un tā būtiski ietekmē ES un starptautisko politisko darba kārtību.
 
Būtiska nozīme ir ECB atbildībai pret Parlamentu saistībā ar Savienības monetārās politikas virzieniem, EMS darbību un Eiropas monetāro sistēmu, jo tādējādi darbojas nozīmīgs mehānisms, kas līdzsvaro centrālās bankas neatkarību.
 
ECON ir liela ietekme ES tiesību aktu izstrādāšanā, jo Parlaments līdz ar Padomi ir ES likumdevējs lielākajā daļā ES politikas jomu. ES tiesību akti bieži vien ietekmē dalībvalstu normatīvos tiesību aktus, jo īpaši finanšu pakalpojumu jomā, un pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā — arī ES ekonomikas pārvaldības jomā. Tādējādi ECON locekļiem ir iespējas veidot ES tiesību aktus šajās svarīgajās ES politikas jomās.