Jaunākās ziņas

What's new?

25-11-2015 - 11:31
Latest news

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

01-12-2015 16:45 / 18:30 ECON EMPL
03-12-2015 09:00 / 12:30 EMPL
03-12-2015 14:00 / 17:30 EMPL

Iepriekšējās plenārsesijas

10-11-2015 - 15:06
EMPL Sanāksme
10-11-2015 - 09:05
EMPL Sanāksme

Ievadvārdi

Chair EMPL Committee

Kā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas (EMPL komitejas) priekšsēdētājs sveicu jūs šīs komitejas tīmekļa vietnē.

EMPL komiteja ir atbildīga galvenokārt par nodarbinātības politiku un visiem aspektiem attiecībā uz sociālo politiku, darba apstākļiem, arodapmācību un darba ņēmēju un pensionāru pārvietošanās brīvību.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetences



Kontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites