Jaunākās ziņas

19-04-2018 - 15:58
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

24-04-2018 09:00 / 12:30 IMCO
24-04-2018 14:30 / 16:30 IMCO

Iepriekšējās plenārsesijas

22-03-2018 - 09:10
IMCO Sanāksme
21-03-2018 - 14:36
IMCO Sanāksme
21-03-2018 - 10:04
IMCO Sanāksme

Ievadvārdi

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

IMCO komiteja ir atbildīga par tiesisko pārraudzību un pārbaudi attiecībā uz ES noteikumiem par preču un pakalpojumu brīvu apriti, profesionāļu brīvu pārvietošanos, muitas politiku, standartizāciju un patērētāju ekonomiskajām interesēm.  Komitejas locekļi strādā, lai samazinātu šķēršļus tirdzniecībai un vienkāršotu tiesību aktus, tādējādi veicinot konkurētspēju vienotajā tirgū, vienlaikus rūpējoties par partērētāju interesēm dažādās nozarēs.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites