Jaunākās ziņas

22-06-2017 - 12:25
picture latest news

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

26-06-2017 16:00 / 18:00 IMCO

Iepriekšējās plenārsesijas

22-06-2017 - 09:06
IMCO Sanāksme
21-06-2017 - 15:09
IMCO Sanāksme

Ievadvārdi

IMCO komiteja ir atbildīga par tiesisko pārraudzību un pārbaudi attiecībā uz ES noteikumiem par preču un pakalpojumu brīvu apriti, profesionāļu brīvu pārvietošanos, muitas politiku, standartizāciju un patērētāju ekonomiskajām interesēm.  Komitejas locekļi strādā, lai samazinātu šķēršļus tirdzniecībai un vienkāršotu tiesību aktus, tādējādi veicinot konkurētspēju vienotajā tirgū, vienlaikus rūpējoties par partērētāju interesēm dažādās nozarēs.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites