Jaunākās ziņas

01-12-2016 - 16:15
picture latest news

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

05-12-2016 15:00 / 17:00 IMCO

Iepriekšējās plenārsesijas

29-11-2016 - 10:01
IMCO Sanāksme
29-11-2016 - 09:04
IMCO JURI Sanāksme

Ievadvārdi

Vicky Ford

IMCO komiteja ir atbildīga par tiesisko pārraudzību un pārbaudi attiecībā uz ES noteikumiem par preču un pakalpojumu brīvu apriti, profesionāļu brīvu pārvietošanos, muitas politiku, standartizāciju un patērētāju ekonomiskajām interesēm.  Komitejas locekļi strādā, lai samazinātu šķēršļus tirdzniecībai un vienkāršotu tiesību aktus, tādējādi veicinot konkurētspēju vienotajā tirgū, vienlaikus rūpējoties par partērētāju interesēm dažādās nozarēs.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites