Jaunākās ziņas

17-07-2015 - 09:32
Latest news

Nepalaidiet garām

Votes on Single Market Governance and package travel

21-01-2015 - 22:05
IMCO votes

"Why Europe needs a legal framework for customs sanctions": hearing

21-01-2015 - 22:04
Hearing Why Europe needs a legal framework for customs sanctions

Presentation of the priorities of the Latvian Presidency - 21 January at 15.00

19-01-2015 - 12:15
LV presidency

Network Neutrality Revisited: Challenges and Responses in the EU and in the US

09-01-2015 - 09:33
study: Network Neutrality Revisited: Challenges and Responses in the EU and in the US

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

03-09-2015 09:00 / 12:30 IMCO

Iepriekšējās plenārsesijas

16-07-2015 - 09:13
IMCO Sanāksme
15-07-2015 - 15:06
IMCO Sanāksme

Ievadvārdi

Vicky Ford

IMCO komiteja ir atbildīga par tiesisko pārraudzību un pārbaudi attiecībā uz ES noteikumiem par preču un pakalpojumu brīvu apriti, profesionāļu brīvu pārvietošanos, muitas politiku, standartizāciju un patērētāju ekonomiskajām interesēm.  Komitejas locekļi strādā, lai samazinātu šķēršļus tirdzniecībai un vienkāršotu tiesību aktus, tādējādi veicinot konkurētspēju vienotajā tirgū, vienlaikus rūpējoties par partērētāju interesēm dažādās nozarēs.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites