Sākums

 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
INTA 31-03-2014 - 17:25  

MEPs will debate investor-to-state dispute settlement (ISDS) rules in EU trade and investment agreements at a workshop on Tuesday, 1 April, 9-11h. These rules, allowing investors to sue foreign governments, are a key issue for the proposed trade and investment deal (TTIP) with the US. The EU Commission launched a public consultation last Thursday, following the suspension of the investment chapter in the on-going TTIP talks.

INTA 20-03-2014 - 11:06  

About 98% of the customs duties that Ukrainian goods exporters pay at EU borders would be removed by a proposal backed by the European Parliament’s International Trade Committee on Thursday. This unilateral measure would boost Ukraine’s struggling economy by saving its manufacturers and exporters €487 million a year.

Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienības kopējas tirdzniecības politikas izstrādāšanu un īstenošanu, kā arī par tās ārējiem ekonomiskajiem sakariem, it īpaši par:
 
1.    finansiālajām, ekonomiskajām un tirdzniecības attiecībām ar trešām valstīm un reģionālajām organizācijām;
2.    saskaņošanas vai standartizācijas tehniskajiem pasākumiem jomās, uz kurām attiecas starptautisko tiesību instrumenti;
3.    attiecībām ar atbilstošām starptautiskām organizācijām un organizācijām, kas veicina reģionu ekonomikas un tirdzniecības reģionālo integrāciju ārpus Eiropas Savienības;
4.    attiecībām ar PTO, ieskaitot tās parlamentāro dimensiju.
 
Komiteja uztur sakarus ar atbilstošām parlamentu sadarbības un ad hoc delegācijām saistībā ar ekonomiskajiem un tirdzniecības aspektiem attiecībās ar trešām valstīm.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Esiet sveicināti!
 
Jūs esat ienākuši Starptautiskās tirdzniecības komitejas (INTA) tīmekļa vietnē.
Šeit varēsiet iepazīties ar komitejas darba kārtībām un darba dokumentiem, kā arī ar INTA informatīvajiem biļeteniem, informāciju par ziņojumiem, uzklausīšanām un daudz ko citu.
 
Līdz ar Lisabonas līguma īstenošanu EP ir ieguvis lielu ietekmi Savienības tirdzniecības politikas noteikšanā, risinot jautājumus, kas saistīti ar starptautisko preču un pakalpojumu tirdzniecību, intelektuālā īpašuma komerciālajiem aspektiem un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem. Tagad tirdzniecības tiesību aktus un starptautiskus tirdzniecības nolīgumus var īstenot tikai tad, ja ir saņemta Eiropas iedzīvotāju pārstāvja — Parlamenta — piekrišana.  
 
Ceru, ka šī tīmekļa vietne kļūs par lietderīgu izpētes līdzekli un ļaus Eiropas iedzīvotājiem labāk izprast INTA darbu un darba kārtību, kā arī Savienības tirdzniecības politiku kopumā. 
 
Paldies, ka ieskatījāties šeit! Ja Jums ir radušies vēl kādi jautājumi par komitejas darbu, lūdzam sazināties ar komitejas sekretariātu.