Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 21 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 22 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 4Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 09.12.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

 
Papildu informācija
 
 
Nepalaidiet garām
 
Current energy policy challenges and forthcoming initiatives: in committee - 03.12.14

The current challenges in energy policy and forthcoming Commission initiatives will be discussed by the Committee on Industry, Research and Energy, together with Commissioner for Climate Action and Energy Arias Cañete, on 03.12.14. The Committee will also hold a hearing on supporting innovative start-ups and SMEs. The following day, the Committee will look at the next steps to be taken in relation to the International Energy Charter 2015.

   
 
Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
1. Savienības rūpniecības politiku un ar to saistītiem jautājumiem, un jaunu tehnoloģiju ieviešanu, ieskaitot pasākumus saistībā ar MVU;
2. Savienības pētniecības un inovācijas politiku, ieskaitot zinātni un tehnoloģiju, kā arī pētniecības rezultātu izplatīšanu un izmantošanu;
3. Eiropas kosmosa politiku;
4. Kopīgā pētniecības centra, Eiropas Pētniecības padomes, Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta un References materiālu un mērījumu institūta darbību, kā arī JET, ITER un citiem tās pašas jomas projektiem;
5. Savienības pasākumiem saistībā ar enerģētikas politiku vispār un iekšējā enerģētikas tirgus izveides kontekstā, ietverot pasākumus, kas saistīti ar;
a) energoapgādes drošību Savienībā,
b) energoefektivitātes un energotaupības veicināšanu, kā arī jaunu un neizsīkstošu enerģijas veidu attīstību,
c) energotīklu starpsavienojumu veicināšanu un energoresursu efektivitāti, ieskaitot Eiropas komunikāciju tīkla izveidi un attīstību enerģētikas infrastruktūras nozarē;
6. Euratom līgumu un Euratom Sagādes aģentūru (AAE), kodoldrošību, kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanu un kodolatkritumu apglabāšanu kodolenerģētikas sektorā;
7. informācijas sabiedrību, informācijas tehnoloģiju un komunikācijas tīkliem un pakalpojumiem, ieskaitot tehnoloģijas un drošības aspektus un Eiropas tīklu izveidi un attīstību telekomunikāciju infrastruktūras nozarē, kā arī Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) darbības.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

ITRE komiteja izvērsīs darbu četrās prioritārajās jomās, par galveno mērķi izvirzot reindustrializāciju.
 
Pirmkārt, mums ir jāpanāk, lai ES tiesiskā un ekonomiskā sistēma Eiropas rūpniecības nozari padarītu konkurētspējīgāku. Tādēļ būs jāpielāgo un jāsagatavo ieviešanai ES pētniecības un izstrādes, kā arī izglītības programmas, lai efektīvi reaģētu uz faktiskajām vajadzībām rūpniecības nozarē.
 
Otrkārt, ES politikai ir jāsekmē Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu attīstība un izaugsme. Atbalsts stiprākiem MVU ietver gan finansējumu, gan pētniecības programmu un prasmju attīstīšanas mācībprogrammu pieejamību, gan fiskālās jomas tiesību aktus.
 
Mūsu trešā prioritāte ir izveidot īstenu Eiropas digitālo tirgu. Tas nozīmē apjomradītas priekšrocības Eiropas tirgū ar mērķi samazināt izmaksas un sekmēt Eiropas uzņēmumu novatorismu. Gan ITRE komiteja, gan Parlaments kā institūcija šajā jomā ir sasniedzis lieliskus rezultātus, un mēs iesim vēl tālāk, pieņemot jaunus tiesību aktus.
 
Visbeidzot — un tas, iespējams, ir vissvarīgākais, — mūsu pamata prioritāte būs ES kopējās enerģētikas politikas sniegto iespēju izmantošana pilnā apmērā. Tikai ar stabilu enerģētiku mēs varam padarīt mūsu ekonomiku globāli konkurētspējīgu un nepieļaut ekonomikas lejupslīdi.
 
Mūsu mērķis ir nostādīt Eiropas ekonomiku atpakaļ uz izaugsmes ceļa un to darīt ilgtspējīgā veidā. Mēs gribam padarīt Eiropu par labāku vietu dzīvošanai.