Jaunākās ziņas

28-05-2019 - 10:14
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Noderīgi dokumenti

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

02-04-2019 - 10:09
ITRE Sanāksme
25-03-2019 - 20:47
ITRE Sanāksme
25-03-2019 - 20:33
ITRE TRAN Sanāksme

Ievadvārdi

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

ITRE komiteja izvērsīs darbu četrās prioritārajās jomās, par galveno mērķi izvirzot reindustrializāciju.

Pirmkārt, mums ir jāpanāk, lai ES tiesiskā un ekonomiskā sistēma Eiropas rūpniecības nozari padarītu konkurētspējīgāku. Tādēļ būs jāpielāgo un jāsagatavo ieviešanai ES pētniecības un izstrādes, kā arī izglītības programmas, lai efektīvi reaģētu uz faktiskajām vajadzībām rūpniecības nozarē.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites