Jaunākās ziņas

16-03-2018 - 09:17
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

21-03-2018 09:00 / 12:30 ITRE
21-03-2018 14:30 / 18:00 ITRE

Iepriekšējās plenārsesijas

22-02-2018 - 09:00
ITRE Sanāksme
21-02-2018 - 14:43
ITRE Sanāksme
21-02-2018 - 09:06
ITRE Sanāksme

Ievadvārdi

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

ITRE komiteja izvērsīs darbu četrās prioritārajās jomās, par galveno mērķi izvirzot reindustrializāciju.

Pirmkārt, mums ir jāpanāk, lai ES tiesiskā un ekonomiskā sistēma Eiropas rūpniecības nozari padarītu konkurētspējīgāku. Tādēļ būs jāpielāgo un jāsagatavo ieviešanai ES pētniecības un izstrādes, kā arī izglītības programmas, lai efektīvi reaģētu uz faktiskajām vajadzībām rūpniecības nozarē.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites