Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
ITRE latest news

 
Work in progress: ITER listing (updated weekly)
 
Newsletter:  Issue 4/2014 - Previous issues
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies: 

   
 
Nepalaidiet garām
 
"One of Us" Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative "One of Us" will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health.
 
The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
For more information contact us: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu

   
ITRE Committee delegation to Italy

Members from the ITRE Committee travelled to Milan and Venice between 26 - 28 March and visited Italian innovation centres, research centres and entrepreneurial associations. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence, such as industrial policy, SME, ICT, research matters and energy.

   
ITRE Committee delegation to ACER

ITRE Committee delegation visited the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) Headquarters in Ljubljana from 19 to 20 March. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence such as the Regulation on Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) implementation, the Energy Infrastructure Package, the completion of the internal energy market and future perspectives for energy policy in the EU.

   
 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
  1. Eiropas Savienības rūpniecības politiku un jaunu tehnoloģiju ieviešanu, ieskaitot pasākumus saistībā ar MVU;
  2. Eiropas Savienības pētniecības politiku, ieskaitot pētniecības rezultātu izplatīšanu un izmantošanu;
  3. kosmosa politiku;
  4. Kopējā pētījumu centra, Kodolenerģijas mērījumu centrālā biroja, kā arī kopuzņēmuma "Joint European Torus" (JET), Starptautiskā eksperimentālā kodolreaktora (ITER) darbību un citiem tās pašas jomas projektiem;
  5. Kopienas pasākumiem saistībā ar enerģētikas politiku vispār, enerģijas piegādes drošību un energoresursu efektivitāti, ieskaitot Eiropas komunikāciju tīkla izveidi un attīstību enerģētikas infrastruktūras nozarē;
  6. Euratom līgumu un Euratom Sagādes aģentūru (AAE), kodoldrošību, kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanu un kodolatkritumu apglabāšanu kodolenerģētikas sektorā;
  7. informācijas sabiedrību un informācijas tehnoloģiju, ieskaitot Eiropas komunikāciju tīklu izveidi un attīstību telekomunikāciju infrastruktūras nozarē.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Laipni lūdzam Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas (ITRE) komitejas tīmekļa vietnē!
 
Līdz nākamajām vēlēšanām ITRE komitejas locekļi turpinās sniegt ieguldījumu, lai noteiktu politikas virzienus un ilgtermiņa tiesisko regulējumu ar mērķi uzlabot Eiropu un padarīt to konkurētspējīgāku.
 
ITRE komiteja strādās ar likumdošanas priekšlikumiem pētniecības jomā; ES pētniecības politika turpmākajiem gadiem ir jānosaka no jauna un tai ir jārisina jauni uzdevumi. Telekomunikāciju nozare kļūs konkurētspējīgāka un cenas patērētājiem — zemākas.
 
Būtiskajā enerģētikas jomā Eiropai ir jāpārvar savas problēmas un jārod risinājumi.   Daudz līdzekļu tiek izdots par naftas un gāzes importu. Ir svarīgi saglabāt piekļuvi enerģijai un nodrošināt pieņemamu tās cenu pilsoņiem un rūpniecībai. Energoefektivitāte, atjaunojamā enerģija un zemākas siltumnīcefekta gāzu emisijas arī ir jautājumi, kas jārisina.
 
Jauni attīstības virzieni un inovācijas, tostarp interneta un sakaru tehnoloģiju jomā, var būt nozīmīgas pilsoņiem un rūpniecībai.
 
Ja vēlamies nodrošināt efektivitāti un pieņemt pilsoņu vajadzībām vispiemērotākos lēmumus, ir nepieciešama pilsoņu palīdzība un informācijas apmaiņa ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Vienīgi pastāvīgs dialogs ļaus rast pareizo līdzsvaru starp dažādajām nostājām. Šīs tīmekļa vietnes mērķis ir informēt par Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas darbu.
 
Amalia Sartori