Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Eleftherios Synadinos imunitāti

02-04-2019 A8-0184/2019 PE634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Lampros Fountoulis imunitāti

02-04-2019 A8-0183/2019 PE634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Georgios Epitideios imunitāti

02-04-2019 A8-0185/2019 PE634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Jørn Dohrmann imunitāti

21-03-2019 A8-0178/2019 PE632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti

06-03-2019 A8-0167/2019 PE630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Dominique Bilde imunitāti

06-03-2019 A8-0166/2019 PE630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Monika Hohlmeier imunitāti

06-03-2019 A8-0165/2019 PE634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesiskums”

06-02-2019 A8-0068/2019 PE630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER