Jaunākās ziņas

Next LIBE Committee meetings

16-10-2018 - 14:58
European Parliament calendar 2015

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

18-10-2018 09:00 / 12:30 LIBE
18-10-2018 14:30 / 18:00 LIBE

Iepriekšējās plenārsesijas

15-10-2018 - 15:08
LIBE Sanāksme
11-10-2018 - 09:07
LIBE Sanāksme
10-10-2018 - 14:39
LIBE Sanāksme

Ievadvārdi

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Kā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) priekšsēdētājam man ir gods sveikt jūs šajā mājaslapā.

LIBE komiteja ir atbildīga par lielāko likumdošanas daļu un tieslietu un iekšlietu politikas virzienu demokrātisku uzraudzību. Vienlaikus ar šo darbu tā nodrošina, ka Eiropas Savienībā pilnībā tiek ievērota Pamattiesību harta un Eiropas Cilvēktiesību konvencija un ka tiek nostiprināta ES pilsonība.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites