Jaunākās ziņas

Next LIBE Committee meetings

13-06-2018 - 18:44
European Parliament calendar 2015

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

20-06-2018 09:00 / 12:30 LIBE
20-06-2018 14:30 / 15:30 LIBE AFET DEVE
20-06-2018 15:30 / 18:30 LIBE

Iepriekšējās plenārsesijas

11-06-2018 - 19:32
LIBE Sanāksme
04-06-2018 - 17:38
JURI AFCO ITRE LIBE Sanāksme
04-06-2018 - 17:02
LIBE Sanāksme

Ievadvārdi

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Kā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) priekšsēdētājam man ir gods sveikt jūs šajā mājaslapā.

LIBE komiteja ir atbildīga par lielāko likumdošanas daļu un tieslietu un iekšlietu politikas virzienu demokrātisku uzraudzību. Vienlaikus ar šo darbu tā nodrošina, ka Eiropas Savienībā pilnībā tiek ievērota Pamattiesību harta un Eiropas Cilvēktiesību konvencija un ka tiek nostiprināta ES pilsonība.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

Saites