Locekļi

 

Locekļi

Danuta Maria HÜBNER Priekšsēdētāja Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa Polija Platforma Obywatelska
 
Georgios STAVRAKAKIS Priekšsēdētāja vietnieks Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa Grieķija Panhellenic Socialist Movement
 
Markus PIEPER Priekšsēdētāja vietnieks Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa Vācija Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Filiz Hakaeva HYUSMENOVA Priekšsēdētāja vietniece Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa Bulgārija Movement for Rights and Freedoms
 
Nikos CHRYSOGELOS Priekšsēdētāja vietnieks Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa Grieķija Ecologist Greens
 
François ALFONSI Loceklis Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa Francija Partitu di a Nazione Corsa
 
Luís Paulo ALVES Loceklis Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa Portugāle Partido Socialista
 
Charalampos ANGOURAKIS Loceklis Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa Grieķija Communist Party of Greece
 
Giovanni BARBAGALLO Loceklis Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa Itālija Partito Democratico
 
Catherine BEARDER Locekle Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa Apvienotā Karaliste Liberal Democrats Party
 
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. pantā teikts, ka Savienība „veicina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un solidaritāti dalībvalstu starpā”. Tāpēc struktūrfondu resursi tiek izmantoti, lai atbalstītu labi izstrādātu reģionālās attīstības politiku, kas mijiedarbojas ar citām politikām, galvenokārt tādās jomās kā pētniecība, enerģētika un transports, un lai palīdzētu sasniegt šīs politikas mērķus.
 
Reģionālās attīstības komiteja, kuru man ir gods vadīt, ir atbildīga par to, lai Savienība un dalībvalstis sekmīgi īstenotu ekonomikas politiku, tādējādi izpildot noteikto mērķi. Tādēļ mēs cieši sadarbojamies ar Savienības prezidentvalsti, Padomi, Eiropas Komisiju, kā arī ar ES konsultatīvajām iestādēm, piemēram, Reģionu komiteju un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, un daudzām citām reģionālām un vietējām organizācijām.
 
Komiteju veido 50 locekļi un 50 aizstājēji, kuri pārstāv Eiropas Parlamenta politiskās grupas, kas ar koordinatoru palīdzību sadarbojas ar komitejas prezidiju, lai organizētu komitejas darbu.
 
Šajā tīmekļa vietnē jūs atradīsiet sīku informāciju par mūsu likumdošanas un politisko darbību un sadaļā „EP Live” varēsiet sekot līdzi sanāksmēm.
 
Danuta Maria HÜBNER