Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
The next SEDE meetings

will take place on Wednesday, 24 September 2014, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 and on Monday, 13 October 2014, 15:00-18:30 in Brussels.
 
The meeting on 1st October 2014 is cancelled.
 

 
Papildu informācija
 
 
Nepalaidiet garām
Visi paziņojumi  
Iraq/Syria and beyond: International security threat by ISIS

The Subcommittee jointly with the Committee on Foreign Affairs will debate the security threat by ISIS in Iraq, Syria and beyond with Gilles de Kerchove, EU Counter-Terrorism Coordinator, John O'Rourke, Head of Division, "Arabian Peninsula, Iran and Iraq", EEAS and Florence Gaub, Senior Analyst, EU Institute for Security Studies.
 
When: 24 September 2014, 15:00-17:00      Where: room Paul-Henri Spaak 4B001

 
Papildu informācija
 
The future of territorial defence in Europe

The Subcommittee will debate the future of territorial defence in Europe in context of the current security situation with Timo S. Koster, Director Defence Policy and Capabilities Directorate, NATO, Petros Mavromichalis, Head of Division "EU Situation Room", EEAS and Jo Coelmont, Senior Associate Fellow, Egmont Institute.
 
When: 24 September 2014, 10:30-12:30   Where: room Paul-Henri Spaak 4B001

 
Papildu informācija
 
Exchange of views with the Chairman of the EU Military Committee

The Subcommittee will exchange views with General Patrick de Rousiers, Chairman of the EU Military Committee, on the development of the CSDP and on EU military operations.
 
When: 24 September 2014, 9:00-10:30         Where: room Paul-Henri Spaak 4B001

 
Papildu informācija
 
Ukraine - what challenges for CSDP and NATO?

On 11 September 2014 the Subcommittee debated the security situation in Ukraine and the challenges this new European security context poses for CSDP and NATO with Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS and James Appathurai, Deputy Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy, NATO.
 
 

 
Papildu informācija
 
 
Prezentācija un kompetences
 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja ir Ārlietu komitejas apakškomiteja. Tās pienākumi ir aprakstīti Ārlietu komitejas pienākumu pirmajā punktā:

„Šī komiteja ir atbildīga par kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) un Eiropas kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP). Šajā kontekstā šai komitejai palīdz drošības un aizsardzības apakškomiteja”.
 
Turpmākās pārraides
 
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Mūsu miera un drošības telpu, kuru nekad nevaram uzskatīt par kaut ko pašu par sevi saprotamu, arvien biežāk apdraud notikumi, kas norisinās pie mūsu robežām un aiz tām.  Līgumā par Eiropas Savienību ir paredzēts juridiskais pamatojums dalībvalstu iedarbīgai rīcībai, lai risinātu šādus apdraudējumus ES kaimiņvalstīs.
 
Pēc kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) izstrādāšanas 1999. gadā, ES ir īstenojusi 30 civilas un militāras misijas , tādējādi  palīdzot sekmēt stabilitāti un saglabāt mieru Balkānos, Dienvidkaukāzā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos. ES līderi 2013.gadā pieņēma pamatnostādnes, lai nodrošinātu KĀDP efektīvākas iespējas un jaunus stimulus, vienlaicīgi uzsverot, cik svarīgas ir mūsu attiecības ar NATO.
 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja (SEDE) ir izveidojusies kā galvenais forums debatēm par KĀDP un tās attīstības kontrolei attiecībā uz institūcijām, kas radītas tās ietvaros, tās iespējām un darbībām. Tā ir būtisks līdzeklis, lai atgādinātu lēmumu pieņēmējiem KĀDP jomā par viņu atbildību un lai izstrādātu politiku, kura rod ES pilsoņu izpratni.
 
Šajā 8. sasaukumā SEDE turpinās rūpīgi uzraudzīt KĀDP īstenošanu, nodrošinot, ka tā ātri un efektīvi reaģēs jaunu un pašreizējo problēmu gadījumā, kas apdraudētu Savienības un tās pilsoņu drošību.
 
Anna Fotyga
SEDE priekšsēdētāja