Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
The next SEDE meeting

will take place on 7 July 2014 (constituent meeting).
  
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to sede-secretariat@europarl.europa.eu
 
 

 
Papildu informācija
 
 
Nepalaidiet garām
 
Building maritime capacity in the Horn of Africa

On 1 April 2014 the Subcommittee exchanged views with Etienne de Poncins, Head of the EUCAP Nestor mission, and Gilles Janvier, acting EU Civilian Operations Commander, on regional maritime capacity building in the Horn of Africa.
 
 

 
Papildu informācija
 
Next steps in strengthening the European defence industry

On 1 April 2014 the Subcommittee debated the next steps in strengthening the European defence industry with Slawomir Tokarski, Head of Unit, Defence, Aeronautic and Maritime industries, DG Enterprise and Industry.
 
 

 
Papildu informācija
 
 
Prezentācija un kompetences
 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja ir Ārlietu komitejas apakškomiteja. Tās pienākumi ir aprakstīti Ārlietu komitejas pienākumu pirmajā punktā:
 
„Šī komiteja ir atbildīga par kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) un Eiropas drošības un aizsardzības politiku (EDAP) (šajā kontekstā šai komitejai palīdz drošības un aizsardzības apakškomiteja)”.
 
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

„Kopš pirmsākuma 1999. gadā kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP) ir sniegusi Eiropas Savienībai iespēju pierādīt, ka tā var efektīvi un lietderīgi darboties pasaules politikā. Savienība ir īstenojusi vairāk nekā divdesmit civilas un militāras misijas, palīdzot sekmēt stabilitāti un saglabāt mieru Balkānos, Dienvidkaukāzā, Āfrikā, Tuvajos un Vidējos Austrumos un Āzijā.
 
Taču, lai Eiropas politika būtu pilnīgi leģitīma — tātad, lai to saprastu, pieņemtu un pat pieprasītu dalībvalstu iedzīvotāji —, lemšanā ir jāiesaista Parlaments.
 
Es uzskatu, ka Drošības un aizsardzības apakškomitejas uzdevums ir tieši pētīt KĀDP attīstību iestāžu līmenī, spējas un darbības aspektā un gādāt, lai drošības un aizsardzības tēmu risinājums nepaliktu vien ekspertu sarunu lokā, bet arī saturētu atbildi uz Eiropas iedzīvotāju paustajām bažām.”
 
Arnaud Danjean