Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
The next SEDE meeting

will take place on Wednesday, 3 December 2014, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 in Brussels.
 
The meeting will be webstreamed and you can watch it live here and in the archives here.
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent at the latest 3 working days prior to the meeting to sede-secretariat@ep.europa.eu
 
 
 

 
Papildu informācija
 
 
Nepalaidiet garām
 
Security situation in the Baltic Sea

On 20 November the Subcommittee exchanged views with Airis Rikveilis, Defence Counsellor to NATO and the EU, Latvia and Tomasz Szatkowski, President of the National Centre for Strategic Studies, Poland, on the security situation in the Baltic Sea basin.
 
 

 
Papildu informācija
 
Presentation of the Maritime Security Strategy Action Plan

On 20 November the Subcommittee exchanged views on the forthcoming Maritime Security Strategy Action Plan with Paola Imperiale, Maritime Coordinator at the Italian Ministry of Foreign Affairs, Rudolf Roy, Head of Security Policy and Sanctions Division, EEAS and Beate Gminder, Head of Maritime Policy Mediterranean and Black Sea Unit, DG MARE, European Commission.
 
 

 
Papildu informācija
 
 
Prezentācija un kompetences
 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja ir Ārlietu komitejas apakškomiteja. Tās pienākumi ir aprakstīti Ārlietu komitejas pienākumu pirmajā punktā:

„Šī komiteja ir atbildīga par kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) un Eiropas kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP). Šajā kontekstā šai komitejai palīdz drošības un aizsardzības apakškomiteja”.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Mūsu miera un drošības telpu, kuru nekad nevaram uzskatīt par kaut ko pašu par sevi saprotamu, arvien biežāk apdraud notikumi, kas norisinās pie mūsu robežām un aiz tām.  Līgumā par Eiropas Savienību ir paredzēts juridiskais pamatojums dalībvalstu iedarbīgai rīcībai, lai risinātu šādus apdraudējumus ES kaimiņvalstīs.
 
Pēc kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) izstrādāšanas 1999. gadā, ES ir īstenojusi 30 civilas un militāras misijas , tādējādi  palīdzot sekmēt stabilitāti un saglabāt mieru Balkānos, Dienvidkaukāzā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos. ES līderi 2013.gadā pieņēma pamatnostādnes, lai nodrošinātu KĀDP efektīvākas iespējas un jaunus stimulus, vienlaicīgi uzsverot, cik svarīgas ir mūsu attiecības ar NATO.
 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja (SEDE) ir izveidojusies kā galvenais forums debatēm par KĀDP un tās attīstības kontrolei attiecībā uz institūcijām, kas radītas tās ietvaros, tās iespējām un darbībām. Tā ir būtisks līdzeklis, lai atgādinātu lēmumu pieņēmējiem KĀDP jomā par viņu atbildību un lai izstrādātu politiku, kura rod ES pilsoņu izpratni.
 
Šajā 8. sasaukumā SEDE turpinās rūpīgi uzraudzīt KĀDP īstenošanu, nodrošinot, ka tā ātri un efektīvi reaģēs jaunu un pašreizējo problēmu gadījumā, kas apdraudētu Savienības un tās pilsoņu drošību.
 
Anna Fotyga
SEDE priekšsēdētāja