Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
The next SEDE meeting

will take place on Wednesday, 21 January 2015, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 in Brussels.
 
The meeting will be webstreamed and you can watch it live here and in the archives here.
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent at the latest 3 working days prior to the meeting to sede-secretariat@ep.europa.eu
 
 
 

 
Papildu informācija
 
 
Nepalaidiet garām
Visi paziņojumi  
Building European military capabilities

On 3 December, the Subcommittee exchanged views with General Jean-Paul Paloméros, Supreme Allied Commander Transformation, NATO and Claude-France Arnould, Chief Executive, European Defence Agency, on military capability development in Europe, after the Wales NATO Summit and before the 2015 European Council.
 
 

 
Papildu informācija
 
Financial rules applicable to the Union budget

On 3 December, the Subcommittee considered the draft opinion on Financial rules applicable to the general budget of the Union, by Rapporteur Christian Ehler (EPP). The committee responsible is BUDG (Rapporteur: Ingeborg Gräßle, EPP).
 
 

 
Papildu informācija
 
Security situation in the South Caucasus

On 3 December, the Subcommittee debated the security situation in the South Caucasus after the signature of the "strategic partnership" between the Russian Federation and Georgia's breakaway region of Abkhazia with H.E. Natalie Sabanadze, Ambassador of Georgia to the EU.
 
 

 
Papildu informācija
 
Briefings on Defence Council and CSDP Civilian Missions

On 3 December, the Subcommittee discussed the state of play of the EU's civilian missions with Kenneth Deane, Director, Civilian Planning and Conduct Capability, EEAS. It was also debriefed on the results of the Foreign Affairs Council (Defence) held on 18 November, by Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS.
 

 
Papildu informācija
 
 
Prezentācija un kompetences
 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja ir Ārlietu komitejas apakškomiteja. Tās pienākumi ir aprakstīti Ārlietu komitejas pienākumu pirmajā punktā:

„Šī komiteja ir atbildīga par kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) un Eiropas kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP). Šajā kontekstā šai komitejai palīdz drošības un aizsardzības apakškomiteja”.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Mūsu miera un drošības telpu, kuru nekad nevaram uzskatīt par kaut ko pašu par sevi saprotamu, arvien biežāk apdraud notikumi, kas norisinās pie mūsu robežām un aiz tām.  Līgumā par Eiropas Savienību ir paredzēts juridiskais pamatojums dalībvalstu iedarbīgai rīcībai, lai risinātu šādus apdraudējumus ES kaimiņvalstīs.
 
Pēc kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) izstrādāšanas 1999. gadā, ES ir īstenojusi 30 civilas un militāras misijas , tādējādi  palīdzot sekmēt stabilitāti un saglabāt mieru Balkānos, Dienvidkaukāzā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos. ES līderi 2013.gadā pieņēma pamatnostādnes, lai nodrošinātu KĀDP efektīvākas iespējas un jaunus stimulus, vienlaicīgi uzsverot, cik svarīgas ir mūsu attiecības ar NATO.
 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja (SEDE) ir izveidojusies kā galvenais forums debatēm par KĀDP un tās attīstības kontrolei attiecībā uz institūcijām, kas radītas tās ietvaros, tās iespējām un darbībām. Tā ir būtisks līdzeklis, lai atgādinātu lēmumu pieņēmējiem KĀDP jomā par viņu atbildību un lai izstrādātu politiku, kura rod ES pilsoņu izpratni.
 
Šajā 8. sasaukumā SEDE turpinās rūpīgi uzraudzīt KĀDP īstenošanu, nodrošinot, ka tā ātri un efektīvi reaģēs jaunu un pašreizējo problēmu gadījumā, kas apdraudētu Savienības un tās pilsoņu drošību.
 
Anna Fotyga
SEDE priekšsēdētāja